Kasım İzarî

Kâsım İzârî Germiyanî (d. Kütahya; ö. 1495, İstanbul) Türk divân şairi.

Kütahya'da doğdu. Meşhur Şâir Şeyhî dayısı olur. Kütahya'da tahsil gördü. Memleketinde müderrislik yaparken İstanbul'a gelip ulemalar arasında iyi bir mevki tutturdu. 1495 senesinde sahn müderrisi iken öldü. Kabri Eyüpsultan'dadır.

Değerlendirme

İzârî ders okuturken üç-beş satırı bir ders yapıp orada nahiv, mani, mantık ve saire ne varsa onlardan bahsetmek adeti imiş. Tatil zamanlarında ve yazları mesirelerde, kışın kendi evinde yemekten evvel bazı talebeleri ile ilmî muhasebeler yapar ve yemekten sonra eğlence ile vakit geçirirmiş.[1]

Kaynakça

  1. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 252
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.