Karuna

Karuna, Sanskritçe bir kelime olup Batı dillerine genellikle şefkat ya da merhamet olarak çevrilir. Budizm'de bodhisattva yolunun kilit kavramlardan biri olarak kabul edilmektedir.

Mahayana Budizminde Karuna

Mahayana Budizminde karuna, aydınlanmış bilgelik (prajna) ile birlikte boddhisattva idealinin gerçekleştirmede en önemli iki şarttan biri sayılır.

Mahayana ekolüne dahil tüm tarikatlarda, merhamet boddhisattvası Avalokiteśvara (Sanskrit; Çin'deki ismi Kuan Yin; Japonya'da Kanzeon; Tibet'te Chenrezig) karunanın bedenlenmesi olarak kabul edilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.