Kartlos

Kartlos (Gürcüce: ქართლოსი), Kartvelilerin veya Kartveli ulusunun adını aldığı mitolojik ataları. Kartlos'a ilişkin bilgi, Leonti Mroveli ve başka vakanüvislerin 11. yüzyılda kaleme aldığı Kartlis Tshovreba adlı Gürcü vakayinamesinde geçer.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.