Karargâh

Askeri terminolojide karargâh veya karargah, silahlı kuvvetler ile ilişkili herhangi bir birlik ya da kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan, askeri emir-komuta zincirine tabi organize kuruluşa denir. Alternatif olarak ordu mensuplarının sürekli veya geçici olarak konakladığı yer anlamına da gelen karargâh sözcüğünün kökleri Arapça ve Farsça'dan gelmektedir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.