Karakteristik empedans

Karakteristik empedans, bir düzgün iletim hattında, yansımasız durumda, hat üzerinde ilerleyen gerilim dalgası ile akım dalgasının genlikleri oranı. Genellikle ile gösterilir. SI'da empedans birimi ohmdur. Kayıpsız iletim hatlarında karakteristik empedans sadece reel kısımdan oluşur; bir başka deyişle imajiner kısım içermez (). Karakteristik empedansın dirence benzediği bu durumda, hatta bağlı kaynaktan gelen güç, sonsuz uzunluktaki hattın diğer ucuna iletilir ama iletim sırasında hatta herhangi bir güç harcanması söz konusu değildir. Karakteristik empedansına eşit büyüklükte bir yükle sonlandırılmış (), sonlu uzunluktaki bir iletim hattı (kayıplı veya kayıpsız) sonsuz uzunluktaymış gibi davranır.

karakteristik empedanslı, Zy yükü ile sonlandırılmış bir devrenin şematik gösterimi.

İletim hattı modeli

Bir iletim hattının birim uzunluğunun modellemesi.

Telegrafçılar denklemleri tabanlı iletim hattı modeli ele alınırsa, bir hattın karakteristik empedansının genel ifadesi şöyledir:

burada

birim uzunluk başına direnç,
birim uzunluk başına endüktans,
birim uzunluk başına iletkenlik,
birim uzunluk başına kapasite,
imajiner birim ve
açısal frekanstır.

İletim hattında gerilim ve akımın fazörleri ile karakteristik empedans arasındaki ilişki şu şekildedir:

ve üst simgeleri sırasıyla ileri ve geri yönde ilerleyen dalgaları ifade etmektedir.

Kayıpsız iletim hatlarında R ve G değerleri sıfıra eşittir. Bu durumda karakteristik empedans eşitliği imajiner terimlerden arınır ve şu hali alır:

Kaynakça

  • Guile, A. E. (1977). Electrical Power Systems. ISBN 0-08-021729-X.
  • Pozar, D. M. (Şubat 2004). Microwave Engineering (3rd edition bas.). ISBN 0-471-44878-8.
  • Ulaby, F. T. (2004). Fundamentals Of Applied Electromagnetics (media edition bas.). Prentice Hall. ISBN 0-13-185089-X.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.