Karakter (bilişim)

Karakter, bilişimde harf, rakam, noktalama işareti ve bâzı özel işaretleri sembolize eden simgelerden her birine verilen addır.

Karakterler, bilişimde karakter setlerinin elemanlarıdırlar. Bu karakter setleri, pratikte bilgisayarlarda kullanılır. Bilinen örnekler ASCII ya da Unicode kodlarıdır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.