Karakaş Mehmed Paşa

Karakaş Mehmed Paşa (d.? - ö. 14 Eylül 1621) Osmanlı padişahı II. Osman'ın döneminde Budin Beylerbeyi olarak görev yapmış bir vezir. Aralık 1612 - Ekim 1613 arasında Bosna Valisi'ydi. 1615'te I. Ahmed'in kızı Ayşe Sultan'la evlenerek saraya damat ve Budin Beylerbeyi oldu. 1621 yılındaki Osmanlı-Lehistan Savaşına katıldı ve Hotin kuşatmasında hayatını kaybetti[1].

Kaynakça

  1. Kazalak, K. Gündüz,T., "II. Osman'ın Hotin Seferi (1621)". Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 14, 2006. URL:http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1271/14629.pdf. Erişim: 19 Aralık 2016
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.