Kara Mahmud Paşa

Kara Mahmud Paşa, Osmanlı devlet adamı, vezir.

Kuzey Arnavutlukta güçlü bir aile olan "Buşatlı" ailesine mensuptur.

1785'te asi ilan edilmiş, ancak üzerine gönderilen kuvvetleri bozguna uğrattığından III. Selim kendisine Nisan 1790' da, vezaret rütbesi ile Yeni Pazar seraskerliğini vermiştir.[1] Daha sonra Anadolu valisi olmuş, 1792'de valilikten ayrılmıştır.[2]

Kaynakça

  1. K. Süssheim, " Amavutluk", İslam Ansiklopedisi, c.l, s.587
  2. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 170
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/25/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.