Kanada İnsan Hakları ve Ceza Kanunu'nu İyileştirmek için bir Kanun

Kanada İnsan Hakları ve Ceza Kanunu'nu İyileştirmek için bir Kanun (Bill C-16, 2016) Kanada Meclisi tarafından yürürlüğe koyulan yasa. Yasa; cinsiyet dışavurumu ve cinsel kimlik meselelerini, ve ayrıca Ceza Kanunu'nun "nefret propagandası", soykırım teşviği, ve hüküm giydirmede ağır ceza etmenleri ile ilgilenen koşullarının Kanada İnsan Hakları tarafından korunduğunu kabul eder.

Yasama süreci

Yasa tasarısı Justin Trudeau'nun Liberal Parti hükümeti tarafından 17 Mayıs 2016'da öne sürüldü[1]. Tasarı , Avam Kamarası'nda 284 oya karşı 40 oy ile ve Senato'da 67 oya karşı 11 oy ve 3 çekimser oy ile kabul edildi.[2][3] Tasarı son olarak Kraliyet Onayını da alarak 19 Haziran 2017'de yasa halini aldı.[4]

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.