Kan proteinleri

Kan şekilli elemanlar ve plazmadan oluşur. Plazmada ortalama 7-8g/dL protein bulunur. Plazma proteinleri 3 ana gruba ayrılır.

  1. albümin 4,5 g/100 ml
  2. globülin 2,5 g/100 ml
  3. fibrinojen 0,3 g/100 ml

Bu proteinler plazmanın içinde ya da hücrelerarası (interstisiyel) sıvıda fonksiyon yaparlar. Plazma proteinleri, hücreler tarafından kullanılmak üzere plazmadan ayrılamazlar. Hücreler kendi proteinlerini yapmak için plazmaki amino asitlerini kullanırlar. Uzun açlık durumlarında enerji verici olarak işlev görür ve vücutta bağışıklığın sağlanmasında görev alırlar.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.