Kamçılılar

Kamçılılar, Flagellata ya da Mastigophora, Kamçı taşıyan anlamına gelen "Mastigophora"dan türemiş, kamçı taşıyan heterotrof tek hücreli canlılar sınıfı (bazı kaynaklara göre şubesi)dir.

Kamçılılar
"Kamçılılar" Ernst Haeckel'den (1904)
Bilimsel sınıflandırma
Âlem: Protista
Şube: Sarcomastigophora
Sınıf: Mastigophora (Flagellata)
Altsınıflar ve Takımlar
 • Alt sınıf Phytomastigophora
 • Takım Chrysomonadida
 • Takım Coccolithophorida
 • Takım Slicoflagellida
 • Takım Euglenida
 • Takım Volvocida
 • Takım Cryptomonadida
 • Takım Dinoflagellida
 • Takım Cystoflagellida
 • Takım Cholromonadida
 • Takım Ebriida
 • Alt sınıf Zoomastigophora
 • Takım Protomonadida
 • Takım Kinetoplastida
 • Takım Diplomonadida
 • Takım Polymastigida
 • Takım Bicosoecida
 • Takım Retortamonadida
 • Takım Oxymonadida
 • Takım Rhizomastigida

Kamçılılar, hayvanlar alemi ile bitkiler arasında bulunan canlıları içerir. Fotosentez yapabilenlerine Phytoflagellata, hetetrotrof beslenenlerine Zooflagellata denir, ve yaklaşık 1500 türü bulunan Protista aleminin bir sınıfı olarak incelenirler. Büyük çoğunluğu simbiyotik olarak yaşar. Genellikle geviş getiren hayvanların işkembesinde görülürler. Bazı hastalıklara neden olurlar (uyku hastalığı vs.). Bazıları serbest olarak yaşar. Çoğalmaları genellikle eşeysiz ve boyuna bölünerek gerçekleşir. Kemosentez yapan türleri de bulunur.

Yeşil alg Chlamydomonas
Giardia lamblia bir kamçılı
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.