Kalmukça

Kalmukça (Kalmıkça, Oyratça olarak da bilinir), Rusya içindeki Kalmukya, Batı Çin ve Batı Moğolistan'da yaşayan Kalmukların konuştuğu dildir. Yaklaşık olarak 160.000 kişi tarafından konuşulur.

Kalmuk alfabesi

Kiril IPA Transliterasyon Kiril IPA Transliterasyon
Аа a a Оо [ɔ] o
Әә ə ä Өө o ö
Бб p,[pʲ] b Пп ([pʰ] ), ([pʰʲ] ) p
Вв w,[wʲ] v, w Рр r,[rʲ] r
Гг [ɡ],[ɡʲ],[ɢ] g Сс s s
Һһ gh Тт [tʰ],[tʰʲ] t
Дд t,[tʲ] d Уу [ʊ] u
Ее je ye Үү u ü
Ёё [jɔ] yo Фф ( f ) f
Жж [ʧ] zh Хх x,[xʲ] h
Җҗ dzh, j Цц [ʦʰ] ts
Зз [ʦ] (d)z Чч [ʧʰ] ch
Ии i i Шш [ʃ] sh
Йй j y Щщ ([sʧ] ) shch
Кк ( k ), ([kʲ] ) k Ыы i y
Лл [ɮ],[ɮʲ] l Ьь [ʲ] '
Мм m,[mʲ] m Ээ e e
Нн n,[nʲ] n Юю [jʊ] yu
Ңң ng Яя ja ya
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.