Kalite ödülleri

Kalite kavramının önem kazanması ve 1950 yıllarında toplam kalite felsefesinin geliştirilmesi ile kavramlar, modeller ve yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu süreçte kalite ödülleri ortaya çıkmış ve önemli bir değer kazanmıştır. Ödül değerlendirmelerinde şirketlerin hedefleri, yöntemleri, süreçleri ve piyasadaki rekabet durumu her yönü ile alınarak mükemmelliği simgeleyen bir araç haline gelmiştir. Şirketlerin değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi süreci şirketlere kendini değerlendirme fırsatı sunmakta ve yatırımlarının karşılığını alma imkânı oluşturmaktadır.

Türkiye'de Kalite Ödülleri

Ulusal kalite ödülü

Ulusal kalite ödülü, Türkiye Kalite Derneği (KALDER) ve TÜSİAD'ın Türkiye de kalite değerinin anlaşılması ve kalite alanında bir bilinç oluşturmak, kalitenin kuruluşlar tarafında dikkate alınmasını sağlamak ve uluslararası ortamdaki kalite düzeyini yakalamak amaçları ile oluşturulmuştur.

Ulusal kalite ödülü 1992 yılında duyurulmuş ve 1993 yılında tek bir ödül ile sahibini bulmuştur. Başvuru sistemi ile değerlendirilen şirketlerin yarıştığı ödül sonraki yıllarda yeni sektörlerinde eklenmesi ile ödüller üç ana kategoride toplanmıştır.

Resim Ulusal Kalite Ödülü

Ödül Kategorileri

1. İşletme Kategorileri

• Büyük Ölçekli İşletmeler ( BÖİ )

• Operasyonel Birimler (OB)

• Bağımsız KOBİ

• Bağlı KOBİ

2. Kamu Sektörü Kategorileri

• Eğitim Hizmetleri Kategorisi

• Sağlık Hizmetleri Kategorisi

• Kamu Yönetimi ve Hizmetleri Kategorisi

3. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Kategorisi

Türkiye'de ulusal kalite ödülleri EFQM Mükemmellik Modeli kullanılarak değerlendirilmektedir. Bu yöntem Avrupa Kalite Ödülü'nden alınmıştır.

Ulusal Kalite Ödüllerinin Faydaları

Başvuran şirketler için hazırlık sürecinde şirketlerini kalite açısından değerlendirme fırsatı sunar. bu süreçte eksiklerini farketme ve tamamlama imkânı bulur. şirket içinde iş bölümünü ve takım ruhunu geliştirir. bu süreçte yarışma kurulu uzmanlarının değerlendirmesinde geçerek eksikleri konusunda tavsiyeler alma fırsatı yakalar.

Ödülü kazanan şirketler ödülün logosunu belrli kurallar içerisinde kullanma ve reklamını yapma imkânı bulur. prestijini ve marka değerini arttırmak için önemli bir fırsattır. kalite alanına yaptıkları yatırımların karşılığı olan bu ödül ile alanında önde gelen hizmet sağlayıcısı olduğunu kanıtlar.

Dünyada Kalite Ödülleri

Deming Ödülü

Deming Ödülü, 1951 yılında savaş sonrası Deming'in kaliteye olan katkılarından dolayı Japonya'da Deming onuruna kalite kategorisinde verilen ödüllerdir. PDCA (Plan, Do, Check, Act) olarak bilinen değerlendirme modülü kullanılmaktadır.

Kanada Toplam Kalite Faaliyetinde Mükemmellik Ödülü

Kanada Hükûmeti tarafından 1984 yılında tüm sanayi kollarındaki şirketlere verilmek üzere oluşturulmuştur. Ödüller 8 kategoride verilmektedir.

Malcolm Baldrige Ulusal Kalite Ödülü

Malcolm Baldridge Ulusal Kalite Ödülü, ABD’de 1987’ den beri verilen kalite alanında verilen en değerli ve saygın ödüllerdir. Yılda bir kez üç kategoride verilmektedir.

Avrupa Kalite Ödülü

Avrupa Kalite Yönetim Vakfı tarafından Avrupa Kalite örgütü ve Avrupa Komisyonu'nun ortak çabaları ile 1992 yılında verilmeye başlanmıştır.

Kaynakça

Yanmaz, Ömer. "KALİTE ÖDÜL SİSTEMLERİ". 28 Kasım 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Aralık 2012.

"Ulusal Kalite Ödülü". 28 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Aralık 2012.

Süerdem, arzu. "ARTIKALİTE". Erişim tarihi: 28 Aralık 2012.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.