Kaledonya

Kaledonya, Britanya'nın kuzeyinde, Roma egemenliğinin dışında kalan ve yaklaşık olarak bugünkü İskoçya topraklarını kaplayan bölgenin eski adı.

Agricola komutasındaki Romalılar Kaledonların yaşadığı bölgeyi ilk kez Graupius Dağındaki çarpışmanın ardından İS 82'de işgal ettiler. Inchtuthil'de (Dunkeld yakınları) bir lejyon kalesi ve stratejik dağ geçitlerinde birkaç yardımcı kale inşa etmelerine karşın, y. 90'da Inchtuthil'den ve Earn Nehrinin kuzeyindeki yerlerden, Traianus döneminde de (98-117) bütün bölgeden çekilmek zorunda kaldılar.

İmparator Hadrianus Roma egemenliğindeki topraklar ile Kaledonya arasında Cheviot Tepelerinin güneyinden geçen bir sınır çizdi. Sonraki yıllarda bu sınırı daha kuzeye taşıyan Romalılar, y. 142'de Forth Körfezini yeniden ele geçirdiler ve yeni sınırlarını korumak için Antoninus Duvarı'nı inşa ettiler. Cheviot Tepelerinin kuzey kesimi 180-185 arasında Roma yönetimine girdi; bunu daha kuzeydeki yöerelerin geçici işgali (209, 296) izledi.

Bölgede yapılan kazılarda, içlerinde Roma ticaret malları bulunan, yöreye özgü göl evleri (Crannog) ve taştan yapılmış yeraltı evleri (Weem) ortaya çıkarılmıştır.[1]

Kaynakça

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 5/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.