Kadir (Abbasi)

Kadir
Ebû’l-Abbâs el-Kâdir Billâh
Abbâsî Halifesi
Hüküm süresi 991-1031
Önce gelen Tâi
Sonra gelen Kâ'im
Tam ismi
Ebû’l-Abbâs "el-Kâdir Billâh" ʿAhmed bin İshâk bin Câʿfer el-Muktedir
Hanedan Abbâsî Hanedanı
Babası Muktedir
Doğum 947
Ölüm 29 Kasım 1031
Dini Sünni İslam

Kadir veya Ebû’l-Abbâs el-Kâdir Billâh Tam Adı: Ebû’l-`Abbâs "el-Kâdir Billâh" Ahmed bin İshâk bin el-Muktedir (Arapça: أبو العباس "القادر بالله" أحمد بن إسحاق بن المقتدر ; Ebū el-ʿabbās el-kādir bi-llah ʾaḥmad bin ishāk el-muktedir) (d. 947 – ö. 29 Kasım 1031) Bağdad Abbâsî Hâlifelerinin yirmibeşincisidir.

Yaşamı

Kuzeni Tâi halifelikten azledildikten sonra halife olan ve Muktedir'ın torunu olan Kâdir zamanında Gazne Devleti, en parlak devrini yaşamıştır. Abbâsî Hâlifelerinin, Şiî-Büveyhî emirleri karşısında kaybettiği siyasi, askeri güç ve yetkilerini yeniden kazanıp onların baskısından kurtulma gibi Abbâsî Hilâfetinin siyasi ve dini otoritesinin ve itibarının geri kazanılması yolunda birtakım çalışmalar da yapan Kadir'i Samanîler halife olarak tanımamıştı. Gazneli Mahmud'un kendisini tanıması üzerine, o da Mahmut'a birtakım hediyeler görderdi. Halife, Gazneli Mahmud'un İslam dinini yaymak için putperest Hintlere karşı yaptığı gazâları izlemiş ve ona çeşitli unvanlar vermiştir.

Gazneli Mahmud'la arası, Karahanlılara ait Semerkand şehrinin fermanının kendisine verilmesini istediği zaman açıldı. Kısa süre sonra düzelen araları, 1023-1024 yıllarında olası bir Gazneli-Fatımî yakınlaşmasından şüphelenmesiyle tekrar bozuldu. Bütün bu olaylara rağmen Sünniliğin tam bir koruyucusu olan Mahmut, daima halifenin ismini paralarının üzerine bastırmaya, seferlerinden sonra elde ettiği ganimetlerden Bağdat'a hediyeler de göndermiştir.

Kâdir, 87 yaşında Bağdat'ta ölmüştür ve yerine oğlu Kâ'im yirmialtıncı hâlife olarak geçmiştir.

Ayrıca bakınız

Kadir (Abbasi)
Doğumu: 947 Ölümü: 1031
Sünni İslam unvanları
Önce gelen
Tâi
İslam Halifesi
991 - 1031
Sonra gelen
Kâ'im

Kaynakça

    Dış bağlantılar


    This article is issued from Vikipedi - version of the 8/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.