Kadimler (Yıldız Geçidi)

Kadimler, Yıldız Geçidi evreninde yaşayan çok gelişmiş bir insan ırkıdır. Onlar Samanyolu gökadasında "Kadimler" veya Lanteans (Lantiyalılar) olarak da bilinirlerdi. Pegasus gökadasında ise Alterans (Aleteranlar) ismiyle tanınıyorlardı, kendi dillerinde ise kendilerine Anqueetas diyorlardı. Dizinin mitolojisine göre, onlar; bugüne kadar var olmuş en gelişmiş ırklardan birisidir. Dünya'da daha insanlar ortaya çıkmadan milyonlarca yıl önce, Kadimler teknoloji alanında çok ilerlemişlerdi. Dev halka şeklindeki gezegenler yapanlar ve gökadalar arası yolculuğu mümkün kılan Yıldız Geçidi'ni icaat edenler olarak da bilinirler.

Oma Desala, isimde Yükselmiş bir Kadim

Kadimler, Yıldız Geçidi serisinin önemli bir ırkı haline gelmiştir. Onlar ilk başlarda Ori'lerle aynı ırktan gelmektedirler, Yıldız Geçidi SG-1'in dokuzuncu sezonundan itibaren Ori'lerin, Kadimler'in baş düşmanı olduğu ortaya çıkmıştır. Yıldız Geçidi Atlantis'te ise Kadimler'in inşa ettiği Atlantis şehri konu alınmaktadır ve bu seride Kadimleri'in ortaya çıkarmış olduğu iki kötü düşman vardır: Wraithler ve Kopyalarlar.

Geçmişi

Kadimler ve Oriler

Milyonlarca yıl önce, ilk insan evrimleşti; Kadimler, uzak bir gökadada yaşıyorlardı ve evrimleşmenin son aşaması olan Yükselme'ye çalışıyorlardı. Kadimler, zamanında, daha sonralarda Oriler olarak isimlendirilen bu toplumla bir arada yaşıyorlardı. Ancak, felsefi bir bölünme açığa çıktı. Zaman içinde, Oriler daha çok kendi dini inanç ve hareketleriyle büyümeyi tercih ederken, Kadimler daha çok bilim ve akıl işleriyle uğraşarak yoluna devam etti. En sonunda, onların bakış açıları arasındaki fark, iki toplumun ayrılmasına ve birbirlerine düşman olmasına yol açtı. Bu arada Oriler'in Kadimler'i yok etme isteği doruğa ulaştı. Kadimler savaşmak yerine onların gökadasını terk etme kararı adı ve kendilerine yeni bir ev aramaya başladılar. Kadimler galaksilerini terk ettikten sonra kendilerine Lantea adını verdikleri bir gezegen buldular ve bundan sonra onlara Lantiyalılar (Lanteans) denildi.Kadimler Yıldız geçiti (Stargate) adı verilen geçitler yarattılar. Bu geçitlerin üzerindeki semboller takımyıldızlarını temsil eder.Stargateler yakınlarında bulanunan DHD adı verilen makinelerle kumanda edilir.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.