Kadıkuyusu, Çifteler

Kadıkuyusu
  Mahalle  
Eskişehir
Ülke Türkiye Türkiye
İl Eskişehir
İlçe Çifteler
Coğrafi bölge İç Anadolu Bölgesi
Nüfus (2000)
 - Toplam 299
Zaman dilimi UDAZD (+3)
İl alan kodu 0222
İl plaka kodu
Posta kodu 26700
İnternet sitesi:
YerelNET sayfası

Kadıkuyusu, Eskişehir ilinin Çifteler ilçesine bağlı bir mahalledir.

Tarihçe

Eskişehir ili çifteler ilçesi Kadıkuyusu mahallesi. Mahallenin kuruluş tarihi 1861 olarak bilinmektedir. Tokat ve Kulaksız mevkilerinde daha eskiden yaşayanların olduğu yazılı taşların bulunduğu mezralardan anlaşılmaktadır. Ayrıca kemikli mevkinde eski mezarlıklar olduğu düşünülmektedir.

Kuruluştan itibaren Erzurum İspir ilçesinden, Emirdağı ilçesi Gedikevi mahallesi, Oğuz Türkleri'nden Musul’dan gelip Emirdağ Sığracık mahallesinde bir miktar oturanlardan ve Ankara Asiyozgat Yörüklerden gelenler köy halkını oluşturmaktadır. Mahallenin adı hakkında değişik rivayetler vardır fakat bunlardan en gerçeğe yakın olanı, Dere Mahallesi Mevkiine bir kadı(eski hakim)tarafından kuruluş esnasında kazdırdığı "kadıkuyusu"ndan ötürü olduğu söylenir. Ancak yapılan arşiv araştırmalarında (Osmanlı Arşivi'nden Cevdet Türkay'ın düzenledği Oymak,Aşiret ve Cemaatler dizininde) 226 “Kadıkapısı: Emirdağı kazası-Karahisarı Sahip sancağı. Türkman Taifesinden olup Boynuyoğunlu Aşiretindendir. ifadesi, bir başka araştırmada Telli Bey Obası: Kadıkapısı (Çifteler’e bağlı) (Kadıkuyu) Büngeşik (Çifteler’e bağlı) (Çatmapınar) yer almaktadır.

Osmanlı arşivinde yer alan aşağıdaki yazışmada da mahallenin adı Kadıkapu karyesi olarak yer almaktadır.

Çifteler Çiftliği Müdüriyeti'nin fî 13 Mayıs [1]325 tarih ve 87 numaralı tahrirâtı sûretidir. Sivrihisar Kazâsı'nın Erten mevki‘inde iskân edilmiş iken geçen sene bilâ me’zûniyet çiftlik dahilindeki Belpınar mevki‘ine gelerek ikâme etmiş olan Karaçay muhâcirlerinin oturdukları mahal civarındaki dört karye hayvanâtının suvâr mahalli olmak hasebiyle orada iskânları gayr-ı câiz bulunduğu makamât-ı âliyeye arz edilerek muhâcirîn-i merkûmenin evvelce iskân edildikleri Erten mevki‘ine sevkleri için Ankara ve Sivrihisar'dan mikdâr-ı kâfi jandarma ve mFemûrîn-i mahsûs geldiği halde sevkleri mümkün olamamış ve ahîren Çiftlikât-ı Askeriye Nezâreti'nden şeref-vârid olan emirnâmede muhâcirîn-i merkûmenin çiftlik dahilindeki karyelere taksimiyle iskânları emir buyurulmağla keyfiyet kendilerine tebliğ kılınmış ise de buna da razı olmayarak her halde oturdukları Belpınar mevki‘inde iskânlarının icrasını ifade ile inadlarında ısrar eylemiş oldukları ve mahall-i mezkûr ise sâlifü'l-arz dört karyenin ve ale'l-husûs Kadıkapu karyesinin suvâr ve yayla mahalli olması hasebiyle her vakit münâzaa eksik olmadığı ve birkaç gün akdem mezkûr Kadıkapusu ahalisinden yaylaya çıkan yüz kişiye karşı gelerek çeşmeden hayvanlarını sulatdırmayacaklarını ve oralarda otlatdırmayacaklarını ifade eylediklerinden verilen ma‘lûmât üzerine bizzat Belpınar mevki‘ine giderek muhâcirîn-i merkûmûna vesâyâ-yı lâzıme icrasıyla mehmâ-emken telif-i beyn edilmiş ise de muhâcirîn-i merkûmûn orada kaldıkca münâzaa ve mudârebe eksik olmayacağı ve hafazanallah başkaca fenalık vuku‘u dahi me’mûl bulunduğu cihetle bunlar hakkında ne yapılmak lâzım ise şimdiden icrasıyla âtiyen zuhûr edecek mes’uliyetden vikâye buyurulmaklığımızı temenni eylerim. Ol bâbda Aslına Mutabıktır.

H.1307-M.1889/1890 tarihli salnameye göre Eskişehir merkez kazasında 147, Seyidgazi nahiyesinde 62 köy vardır.71 H.1316-M.1898/99 tarihli Hüdavendigar Salnamesine göre Eskişehir kazasına bağlı olan köyler şunlardır:72 Çifteler Harasına bağlı köyler: Nefs-i Çifteler, Kadı Kuyusu, Hünkar Balçık, Mecidiye, Koşmat, Atik Çerkes, Hamam, Tatar İhsaniye, Kör Hasan, Lütfiye Büngeşik, Nasriye, Hamidiye, Aziziye, Kuru Höyük, Hamidli, Başkut.

1890 yılı arşiv kayıtlarında mahallenin adı Kadı Kuyusu olarak yer almaktadır.

Bu bilgiler ışığında mahallenin adı Kadıkapısı'nın zamanla ses dönüşümüne uğrayarak önce Kadı Kuyusu'na daha sonra Kadıkuyusu'na dönüştüğü görülmektedir

Mahallenin ekilebilir arazisinin çoğunluğu kıraç olup çok yakınında Çatmapınar göleti arazi için ümit olmakla birlikte, yeterli su olmaması nedeniyle işlevsel değildir. Kulapa mahallesi ile Samanlı yaylasından çıkıp, mahallenin batı ve kuzeybatısından gelen iki kuru dere, köy sınırları içinde birleşip ovayı ikiye bölmektedir.

Tarımda modern teknolojiler ve makineler kullanılmaktadır. Tahıl ürünleri yetiştirilir önceki yıllarda ekilen aspir, zeyrek, haşhaş, mercimek, burcu ve kimyon ekiminden son yıllarda giderek vaz geçilmiştir. Bağ bahçe ziraatı yok denecek kadar azdır. Küçük ve büyük baş hayvancılık, az miktarda tavukçuluk ve arıcılık yapılır. Mahallede 60’lı yıllarda büyük pazar kurulur ve pazara çevre köy ve ilçelerden alışveriş için gelenler olurdu. Mahallede Pazar, kalkınma kooperatifi, sağlık evi, ziraat grup teknisyenliği, ilkokul ve ortaokul vardır. Folklor oyunculuğu zengindir. (2007 yılı itibariyle, yukarıda sayılanların hiç birisi mahallede bulunmamaktadır. Okullar kapalı olup taşımalı eğitim yapılmaktadır.)

Mahalleden ekonomik ve sosyal sebeplerden büyük bir göç vardır. Kadıkuyulular kültür ve dayanışma derneği 1989 yılında kurulmuştur. Dernek, Türkiye’de kurulan ilk köy derneğidir. Ve her 6 Mayıs'tan sonraki ilk Pazar toplantısını geleneksel Türkmen pilavı günü olarak kutlamaktadır. Mahalleden çok hızlı bir göç yaşanmış olup, köy eski parlak yaşamsal dönemini yitirmiştir. Halen az sayıda bir nüfusa sahip olup, arazisinin Çifteler ilçesine de yakın olması nedeniyle tarımsal üretim genelde Çifteler'e taşınmış olan bir kısım köylü tarafından yürütülmektedir. (Reklama hayır)

Kültür

Mahallenin gelenek, görenek ve hakkında bilgi yoktur. Mahallede nüfusun yoğun olduğu 1960-1980 yılları arasında 3-5 gün süren ritüelleri olan düğünler yapılırdı. Kadıkuyusunun kendine has yemekleri illaki mevcuttur. Öncelikle mahallenin Camadanlar Köftesi çok meşhurdur.ayrıca dünyaca ünlü HAFIZ İBRAHİM CAN bu mahalledendir.

Coğrafya

Eskişehir iline 88 km, Çifteler ilçesine 22 km uzaklıktadır.

Kadıkuyusu mahallesi Eskişehir İli'nin Çifteler İlçesi'ne bağlı bir mahalledir. Kadıkuyusu mahallesi 39.2188889 enlemi ve 30.9941667 boylamı koordinatlarında yer alır

İklim

Mahallenin iklimi, karasal iklim etki alanı içerisindedir.

Nüfus

Yıllara göre mahalle nüfus verileri
2007
2000 299
1997 198

Ekonomi

Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Mahallenin ekilebilir arazisinin çoğunluğu kıraç olup çok yakınında Çatmapınar göleti arazi için ümittir. Kulapa mahallesi ile Samanlı yaylasından çıkıp mahallenin batı ve kuzeybatısından gelen iki kuru dere köy sınırları içinde birleşip ovayı ikiye bölmektedir. Tarımda modern teknolojiler ve makineler kullanılmaktadır. Tahıl ürünleri yetiştirilir önceki yıllarda ekilen aspir, zeyrek, haşhaş, mercimek, burcu ve kimyon ekiminden son yıllarda giderek vazgeçilmiştir. Bağ, bahçe ziraatı yok denecek kadar azdır küçük ve büyük baş hayvancılık az miktarda tavukçuluk ve arıcılık yapılır.

Altyapı bilgileri

Mahallede, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılamamasının yanı sıra taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Mahallenin içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.