Kaşgari Murtaza Efendi Cami

Kaşgari Murtaza Efendi Cami
Temel bilgiler
Yer Türkiye İstanbul Eyüp
İnanç İslam
Açılış yılı 1745
Durum Etkin
Mimari
Mimari tür Cami
Mimari biçim Osmanlı
İnşaat başlangıç tarihi 1744
Tamamlanma tarihi 1745
Özellikler

Kaşgari Murtaza Efendi Cami, Eyüp, İstanbul, semtindedir. 18. Yüzyıla aittir. Mescid banisinin adına nisbetle “Murteza Efendi Cami”, burada vaktiyle bulunan tekkenin ilk şeyhinin Kaşgarlı olması sebebiyle “Kâşgarî Cami” olarak da adlandırılır. Eyüp’ten Pierre Loti Kahvesi’ne giden İdrisköşkü Caddesi ile Hüsamefendi Sokağı arasındadır. Her iki yola açılan avlu kapıları vardır.[1] Mescit ve Tekkenin yapımına Türkistan kökenli Yekçeşm Ahmed Murtezâ Efendi tarafından 1744 tarihinde başlanmış ve bir senede bitirilmiştir.[2] Bâni Murteza Efendi 1747’de vefat etmiştir. Mezarı, eşiyle birlikte cami önünde bulunan hazirededir. Cami ve müştemilatı ahşap malzemeden olup minaresi kesme taştan yapılmıştır. Cami yanında mermer, kitâbesiz, çıkrıklı bir kuyu mevcuttur. Burada bulunan tekkenin ilk şeyhi, haziresinde oğlu Ubeydullah ile birlikte medfun olan Türkistanlı Abdullah Nidayi’dir. Abdullah Nidayi Efendi'nin “Risale-i Hakkıyye” isimli bir çalışması vardır. Çalışma Dr. Güller Nuhoğlu tarafından incelenerek “Abdullah Nidâî-yi Kâşgâri “ ismi ile kitap haline getirilmiştir.[3] Tekkenin son şeyhi, Necip Fazıl Kısakürek'in de şeyhi olan Abdülhakîm Arvâsî ’dir. Caminin hemen yanında türbesi olan İsa Geylani'nin ise Abdülkâdir Geylânî’nin torunlarından olduğu bazı kaynaklarda dile getirilir. Cami, 2014 yılında Eyüp Belediyesi tarafından restorasyona alınmış olup 2016 yılı itibarıyla süreci İstanbul Büyükşehir Belediyesi devam ettirmektedir.[4] Kâşgâri Murteza Efendi Cami haziresinde Cemal Paşa (Öl. H.1297 M.1880) ve Ahmet Bican Paşa gibi devrin önemli devlet adamlarının mezarları da vardır.[5]

Galeri

Kaynaklar

 

  1. Murtaza Efendi Mescidi (Kaşgari Mescidi) eyup.istanbul. Erişim Tarihi: 02.11.2016
  2. Bir tekkemiz olaydı, ışıkları yanaydı. dunyabizim.com. Erişim Tarihi: 02.11.2016
  3. Nuhoğlu, Güller: Abdullah Nidaî-yi Kâşgârî ve Hakkıyye risâlesi. worldcat.org. Erişim Tarihi: 02.11.2016
  4. Restorasyon Projeleri. eyupmuftulugu.gov.tr. Erişim Tarihi: 03.11.2016
  5. Kimler geçti Kâşgâri Tekkesinden. haberkultur.net. Erişim Tarihi: 03.11.2016
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.