Türkiye Kadın Girişimciler Derneği

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Eylül 2002'de İstanbul'da kurulmuş, Türkiye çapında faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü.[1] Derneğin amacı resmi sitesinde, kadın girişimciliğini geliştirmek; ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek; kadının üreterek ve varlığını özgürce ortaya koyarak tüm karar süreçlerinde etkin rol aldığı bir dünya yaratmak olarak ifade edilir.[1]

Faaliyetler

KAGİDER, kadınların iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak ve ülke ekonomisine katkılarını artırmak amacıyla kadın girişimcilere yürütmekte oldukları faaliyetlerde maddi ve manevi destek olmaktadır. Bu amaçla yasa düzenleyicisi organlar, kurumlar ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmaktadır. Başka ülkelerde benzeri çalışmalarda bulunan dernek, vakıf vb. kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak, ulusal ve uluslararası seminerler düzenlemek, yabancı ülkelerdeki benzer dernekler tarafından düzenlenen seminer, eğitim ve dernek amacı ile uyumlu sair faaliyetlere katılmak üzere temsilci göndermektedir. Dernek amaçlarına yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmakta, süreli ve süresiz yayınlar hazırlatmaktadır.[2]

Gelirler

Derneğin gelirleri bağışlardan, gayrimenkul ve diğer ticari faaliyetlerden sağlanmaktadır.[2]

2009 yılı etkinlikleri

KAGİDER tarafından 4-5 Haziran 2009'da İstanbul'da, Uluslararası Kadın Girişimcilik ve Liderlik Zirvesi ilk kez düzenlendi. Zirvede kadınların karar mekanizmalarında nasıl daha fazla yer alabilecekleri tartışıldı.[3]

Dış bağlantılar

Kaynakça

  1. 1 2 Vizyon - Misyon Kagider.org. Erişim: 4 Haziran 2009
  2. 1 2 Kuruluş hükümleri Kagider.org. Erişim: 4 Haziran 2009
  3. İstanbul'da Kadın Zirvesi TRT.net.tr. Erişim: 4 Haziran 2009
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.