Kızıl Yahudiler

İlk defa 11. yüzyıl Rus kaynaklarında Hazar Musevilerini tanımlamak için kullanılmış bir ifadedir. Bu ifadenin kullanılmasının nedeni, Hazarların İbrani soyundan olmaması ve genelde saçlarının kızıl renge sahip olmalarından kaynaklanmıştır. Ayrıca bu ifade Ortaçağ Avrupasında biraz farklı kullanılmış olsa da, genelde ortak görüşlerle tanımlanmaktadır.

Bu tanım ile 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkan "Kızıl Devrim, Kızıl Ordu" gibi tanımlar arasında bağlantı kurulabilmektedir; mesela Hazarların zamanında hakim olduğu topraklarda doğan Lenin ve Lev Troçki'nin Musevi bir kökenden geldikleri bilinmektedir, ayrıca kendilerinin etnik kökeni hakkında da yine Hazarlarla ilişkilendirilmektedirler. Tabi Lenin'in vefatından sonra Kızıl Blok'ta başlayan Gürcü kökenli Stalin ile Lev Troçki arasındaki sert çekişme de ince ama çok önemli bir ayrıntıdır.

Ayrıca, Ortaçağ sonrasında kimi Avrupa kaynaklarında Osmanlıları ifade eden bir tanım olarak da kullanılmıştır (Özellikle Martin Luther döneminde sık dillendirilmiştir). Bu vesileyle neredeyse tüm Türkler benzer kavramla özdeşleştirilmiştir. Tarih içerisinde İskitler, Hazarlar ve Osmanlı topraklarında Yahudilerin oldukça rahat olması yüzünden Avrupalılar tarafından kabul görmüş bir kavram olmuştur.

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.