Kısmi basınç

Bir ideal gaz karışımında hacmi olan her gazın kendine ait bir kısmi basıncı vardır.

Gazlar derişiminden ziyade bu kısmi basınçlarına göre çözünür, yayılır ve tepkimeye girerler.

Dalton'un kısmi basınç kanunu

Bir hacim içerisinde bulunan ideal gazlardan herhangi birinin kısmi basıncı, o gazın aynı hacimde başka bir kaba konduğunda ölçülen basıncı anlamına gelmektedir çünkü ideal gazların molekülleri birbiriyle etkileşemeyecek kadar birbirinden uzaktadır.

Bunun bir sonucu olarak bir ideal gazlar karışımının toplam basıncı, içinde bulunan gazların kısmi basınçları toplamına eşittir.

Örneğin, azot (N2), hidrojen (H2) ve amonyaktan (NH3) oluşan bir gaz karışımında:

Öyle ki:  
= Gazın toplam basıncı
= Azotun (N2) kısmi basıncı
= Hidrojenin (H2) kısmi basıncı
= Amonyakın (NH3) kısmi basıncı

İdeal gaz karışımları

Bir ideal gaz karışımı içerisinde bulunan herhangi bir gazın mol oranı bileşenlerin kısmi basınçları cinsinden ifade edilebilir:

ve bir gazın kısmi basıncı şu ifade ile elde edilebilir:

Öyle ki:  
= Karışım içerisindeki herhangi bir gazın mol oranı
= Karışım içerisindeki herhangi bir gazın kısmi basıncı
= Karışım içerisindeki herhangi bir gazın mol sayısı
= Karışımın toplam mol sayısı

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.