Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu

Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu[1] (Kısaltma: KATAK), 1943 yılında Birleşik Krallık Kıbrıs Valiliği'nde Kıbrıs Türkleri tarafından kurulan siyasî ve toplumsal örgüt. Kıbrıslı Türklerin Milli Cephe Partisi'nden sonra kurdukları ikinci siyasal partidir.[2]

Valilik tarafından ada üzerinde 1931'deki isyandan sonra 1940 yılında politika yasağı kaldırıldı.[1] Belediye seçimleri Mart 1943'te gerçekleştirilecekti. Fakat seçimden önce Kıbrıs Türkleri, toplumsal ve siyasî düzlemde farklı fikirlere bölündü. Fadıl Korkut ile Necati Mısırılızade ve Fazıl Küçük ile Necmi Avkıran'ın liderlik ettiği iki farklı grup oluştu. Seçimlere iki farklı aday listesi ile girdiler. Nisan 1943'te ise birleşme kararı alındı. Başkanlığı ve yönetimi belirleyecek ilk kongre, 8 Nisan 1943 tarihinde gerçekleştirildi.[2][3]

Kurulmasının ardından bir sene içerisinde ada üzerinde 200'e yakın şube açtı.[1] Kıbrıslı Türklerin çoğunlunun desteğini aldı.[1] Kısa bir süre sonra ise üyeleri arasında fikir anlaşmazlıklarının göstermesi ile Fazıl Küçük önderliğinde bir grup ayrılarak Kıbrıs Millî Türk Halk Partisi'ni kurdu.[2] KATAK ve KMTHP, 1948’de Kıbrıs Milli Türk Birliği ismi altında birleşti.[1][4]

Kaynakça

  1. 1 2 3 4 5 Çevikel, Nuri (Temmuz 2006). Kıbrıs'ta Osmanlı Mirası (1570-1960). İstanbul: 47 Numara Yayıncılık. s. 341. sayfa. ISBN 9944-328-00-6.
  2. 1 2 3 Hakeri, Bener Hakkı (2009-05-20). "1878’den 1960’a dek Kıbrıs Tarihi" (Türkçe). Kıbrıs. http://www.kibrisgazetesi.com/printa.php?col=113&art=11515. Erişim tarihi: 2010-01-26.
  3. Gazioğlu, Ahmet C.; Osmanlı'dan Cumhuryet'e Kıbrıs, Ankara; Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s. 932.
  4. Çevikel, Nuri; a.g.e, sayfa 342.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.