Ajan provokatör

Ajan provokatör (Kışkırtıcı ajan olarak da bilinir), siyasi bir gruba sızarak ya da bir gösteri hareketine katılarak oradaki kişileri belli bir tavır almaları ya da kendilerine zarar verebilecek ya da misillemelere yol açabilecek davranışlar yapmaları için kışkırtan ya da bir kişiyi suçüstü yakalatmak veya o kişinin cezalandırılmasını sağlamak amacıyla söz konusu kişiyi (kışkırtılanı) bir suç işlemeye yönelten, suç işlemesine yardım eden veya suç işlemesi bakımından fırsat yaratan kimse.

Ajan provokatör doğrudan polis veya istihbarat görevlisi olabileceği gibi bu kurumların gizli ajanı da olabilir. Ajan provokatörün cezalandırılması gerektiği hemen her hukuk düzeninde ifade edilmiş olsa da, kurum hukuk sistemlerinin kullanmaktan vazgeçmediği bir polis taktiği işlevi görerek; otoriter düzenlerde muhalifleri bastırmak, demokratik düzenlerde suçla mücadele aracı olarak sürekli olarak kullanılagelmiştir. Hukuk devletinde suçla mücadele aracı olarak kışkırtıcı ajan kullanılmasının temel hak ve özgürlüklerin ihlaline yol açacağı düşüncesine rağmen, kurum sürekli olarak fakat başka başka adlar altında aynı işlevi yerine getirmeye devam etmektedir.[1]

Ayrıca

Kaynakça

  1. Kışkırtıcı Ajan Meselesi Üzerine, Güncel Hukuk, Mart 2012.
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.