Kütle numarası

Kütle numarası, atom çekirdeğindeki proton ve nötron sayılarının toplamına, o atomun kütle numarası denir. "A" harfi ile gösterilir.
Kütle numarası = proton sayısı + nötron sayısı
A : Kütle Numarası Z : Proton Sayısı = Atom Numarası N : Nötron Sayısı

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.