Kütüphane sıralaması

Kütüphane Sıralaması, ya da diğer bir deyişle aralıklı eklemeli sıralama, eklemeli sıralama algoritmasını art arda yapılan eklemeleri dizideki boşlukları kullanıp hızlandırarak kullanan bir sıralama algoritmasıdır. Adının kütüphabe sıralaması olması bir benzetmeden gelmektedir:

Bir kütüphane görevlisinin bir raftaki bütün kitapları A harfiyle başlayanlar sol tarafta kalarak sağa doğru kitapların arasında boşluk kalmayacak biçimde alfabetik sıraya dizmek istediğini varsayalım. Eğer görevli B bölümüne ait yeni bir kitabı yerleştirmek isterse kitabın yerini B alanında bulduktan sonra yeni kitaba yer açmak için ilgili kitaptan sonraki bütün kitapları sağa kaydırması gerekir. Bu bir eklemeli sıralamadır. Ancak, eğer görvli daha önce her bir harften sonra belirli bir boşluk bırakmış olsaydı, yalnızca B harfindeki kitapların yarısını hareket ettirerek bu sıralamayı sağlayabilirdi. Kütüphane sıralamasının ana ilkesi budur.

Algoritma Michael A. Bender, Martín Farach-Colton, ve Miguel Mosteiro tarafından 2004'te geliştirilmiştir. Kütüphane sıralaması, aynı kendisinden türetildiği eklemeli sıralama gibi, kararlı bir karşılaştırma sıralamasıdır ve sıralamayı yaptığı sırada sıraladığı diziye yeni elemanlar eklenmesine izin verir. Ayrıca kütüphane sıralaması çoğu durumda eklemeli sıralama algoritmasının O(n2) karmaşıklığı yerine hızlı sıralama algoritmasının O(n log n) karmaşıklığına yaklaşmaktadır. Tek sorunu ise algoritmanın kullanıdığı aralıklar nedeniyle fazladan yere gereksinim duymasıdır.

Diğer Sıralama Algoritmaları

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.