Kültürel muhafazakarlık

Kültürel muhafazakarlık, bir ulus devletin veya devlet sınırlarıyla tanımlanamayan bir kültürün kültürel miraslarını korumak olarak tanımlanır.[1] Kültürel muhafazakarlık kimi zaman Québec'teki gibi dilin korunmasıyken kimi zaman Amerika yerlilerindeki gibi ırksal kültürün korunmasıdır.

Kültürel muhafazakarlık, muhafazakarlığın sosyal yönünü üzerine eğildiğinden sosyal muhafazakarlıkla karıştırılabilir. Ancak sosyal muhafazakarlık, kürtaj ve eşcinsel evlilik gibi ahlaki ve toplumsal değerler konusunda sosyal liberalizme karşı duruşuyla tanımlanırken[2] kültürel muhafazkarlık normlara ve uygulamalara atıfta bulunur. Milliyetçilik, her zaman belli bir kültür çevresinde gelişmediğinden kültürel muhafazakarlıktan ayrılır.

Kaynakça

  1. Cultural conservatism, political liberalism: from criticism to cultural studies by James Seaton, University of Michigan Press, 1996 978-0-472-10645-5
  2. Chideya, Farai (2004). "The Red and the Blue: A Divided America". Trust: Reaching the 100 Million Missing Voters and Other Selected Essays. Soft Skull Press. ss. 33-46. ISBN 9781932360264.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.