Kültürel feminizm

Kültürel feministler, erkek ve kadının biyolojik farklılıklarını olduğu gibi kabul ederek bunlardan doğan ayrılıkların olumlu biçimlerde değerlendirilmesi gerektiğini savunurlar. Kültürel feministler, kadınların daha barışçıl olduğuna inanırlar ki bu aslen öteki feminizm fraksiyonlarının kabul etmeyeceği bir iddiadır. Kültürel feministlere göre batı toplumunun bağımsızlık, rekabet ve hiyerarşi kavramlarının bütünü erkek egemenliği üzerinden tanımlanmıştır. Kültürel feministler, bunların alternatifi olarak kolektiflik, iş birliği, güven ve paylaşım gibi kavramları önerirler.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.