Küçükyenice, İnegöl

Küçükyenice
  Mahalle  
Bursa
Ülke Türkiye Türkiye
İl Bursa
İlçe İnegöl
Coğrafi bölge Marmara Bölgesi
İklim türü Marmara iklimi
Nüfus (2000)
 - Toplam 1.107
Zaman dilimi UDAZD (+3)
İl alan kodu 0224
İl plaka kodu 16
Posta kodu 16700
İnternet sitesi:
YerelNET sayfası

Küçükyenice, Bursa ilinin İnegöl ilçesine bağlı bir mahalledir.

Tarihçe

YENİCE MÜSLİM KÖYÜ ÜZERİNE KISA TARİH

İnegöl'ün en eski yerli köylerinden biridir.Hamza Bey'in vakıf köylerindendir. İnegöldeki kafir mahallesi Yenice-i Kefere'den isim farklılığı olması için Yenice-i Müslim olarak anılmıştır. 1071 Hicri-1661 Miladi tarihli bir defterde görüldüğü üzere mahallede faal bir tekke vardır ve dervişleri de tekkede yaşamaktadır.

1661 senesindeki Yenice-i Müslim Karyesi sakinlerinin isimleri şunlardır.

'Karye-------------------------i Yenice Müslim Hamza Bey Vakfıdır.

İbrahim Halife İmam Mehmed b. Sefer Tekyenişin Mustafa b. Derviş Tekyenişin Mehmed b. Şerif Tekyenişin Hüseyin b. Hamza Tekyenişin Biraderi Mehmed Tekyenişin Mustafa b. Ali Tekyenişin Mehmed b. Ahmed Tekyenişin Mustafa Dede Reaya Mustafa b. Haydar Akçakoyun reayası Durmuş b. Mustafa Reaya Veli b. Sefer Derbentçi Dilaver b. Abdullah Mu‘tak (azat edilmiş köle) Süleyman b. Temur Reaya Mustafa b. Mehmed Reaya İbrahim b. Mehmed Çeltik reayası Derviş b. Ali Çeltik reayası Osman b. Osman Çeltik reayası Mustafa b. Ahmed Çeltik reayası Biraderi Cafer Çeltik reayası Receb b. Hamza Çeltik reayası Mehmed b. Bayram Çeltik reayası Osman b. Ömer Derbentçi

Hicri 1112-Miladi 1700 senesinde İnegöl’ün tütün üreticilerinin listelendiği bir defterde (BOA.MAD.d. no:866) Yenice-i Müslim karyesinde tütün ziraati ile meşgul olanlar Çoban Cafer, Kayrane İsmail, Kalav, Topal Abdi, Durmuş Halil oğlu ve Çulha oğlu isimleri ile kayıtlıdır. Üretilen tütünün miktarı 385 kilodur.

1839 yılında ilan edilen Tanzimat’ın bir uygulaması olarak vatandaşlardan senelik kazanç üzerinden vergi alınmaya başlanılmıştır. Temettü vergisi denilen bu vergiyi toplayabilmek maksadıyla herkesin emlak, arazi, emval ve hayvanatını adil bir biçimde tespit edip, vergiye tabi olacak senelik kazancı belirleyebilmek için temettuat defterleri düzenlenmiştir. Daha önceki yüzyıllarda tutulan tahrir defterlerinden farklı olarak her köy, kasaba ve mahalleleri için ayrı ayrı tutulan bu defterlere şahıslar baba adları ve lakapları ile yazılmışlardır. Hane numaralarından, gelir kaynaklarına (tarla, bağ, bahçeleri, hayvanları, arı kovanları, dut, ceviz ağaçları) kadar ayrıntılarla yazılan bu defterler sosyal ve iktisadi tarihimiz açısından vazgeçilemez bir öneme sahiptir. Biz de Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan, Yenice Müslim karyesine ait bir defterden sadece şahıs isimlerinin listesini veriyoruz.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, ML.VRD.TMT 8223

Hüdavendigar Sancağı dahilinde kain İnegöl-i Brusa kazası kuralarından Yenice-i Müslim karyesinde mukim ehl-i İslamın emlak ve arazi ve temettuatlarını mübeyyin defteridir. 27 Şevval 1261 (28 Ekim 1845)

HANE NO HANE REİSİNİN ADI VERGİSİ (kuruş) 1 Kara Ali oğlu İbrahim ibn-i Ali 3130 2 Hacı Hasan oğlu İbrahim ibn-i Ebubekir 4280 3 Hacıoğlu Hacı Ali 3680 4 Mehmed ibn-i Nebi 450 5 Berber Kara Ali ibn-i Mustafa 3140 6 Hacı İbrahim ibn-i Ahmed 2040 7 Hacı İbrahim oğlu Halil 2800 8 Kancıoğlu Salih ibn-i Halil 2250 9 Yılancıoğlu Ahmed ibn-i Ali 1350 10 Çakmak İbrahim ibn-i Mustafa 940 11 Kadıoğlu Hasan 940 12 Çırakoğlu Hacı Mehmed ibn-i Ali 3200 13 Çırakoğlu Mehmed Ali 1250 14 Molla İbiş oğlu Mustafa 3290 15 Gökgözoğlu Hasan Yok 16 İnceoğlu Halil ibn-i Mehmed 745 17 Çakır Mustafa oğlu Hasan 600 18 Bali oğlu Hasan 960 19 Kırmızı İbrahim ibn-i Mustafa 2450 - İbrahim in hanesinde sakin oğlu Ali 1080 20 Kuruoğlu Ahmed ibn-i Derviş 1300 21 Çakır Ahmed oğlu Hasan 1650 22 Demircioğlu Mehmed ibn-i Halil 2655 23 Bölükoğlu Ahmed ibn-i İbrahim 465 24 Tekaüd Sarıoğlu Halil 585 25 Çalım Mustafa ibn-i Ali 915 26 Berber Hasan ibn-i Ali 1545 27 Uzunoğlu Ali ve kardeşi Emin 3045 28 Uzunoğlu Mustafa ibn-i Halil 770 29 Bektaş bin Mustafa 1050 30 Çırakoğlu Ahmed bin Ali 4240 31 Berberoğlu Hacı Abdullah ibn-i Süleyman 1095 32 Dede İsmail oğlu Halil 1195 33 Kahvecioğlu Osman 590 34 Köse Ahmed oğlu Seyyid Ali 1210 35 Avcıoğlu Ali 1275 35 mükerrer Ali’nin hanesinde sakin kardeşi Abdullah ibn-i Mehmed 1115 36 Keçecioğlu Hasan ibn-i Himmet 3060 37 Kaymakoğlu Hüseyin 2275 38 Kara Fazlı ibn-i Ali 1700 39 Kamber (Kambur) oğlu Ahmed ibn-i Ali 215 39 mükerrer Kamber (Kambur) oğlu İbrahim ibn-i Ali 350 40 Memiş Dede oğlu Mehmed ibn-i Ahmed 800 41 Ali Fevzi oğlu Ali 2440 42 Emiroğlu Osman ibn-i Mustafa 1685 43 Aka Ali oğlu İbrahim bin Ali 3230 44 Kethuda oğlu Mustafa 1045 45 Ahmed Beşe oğlu Süleyman 1400 45 mürerrer Osmanoğlu Selman ibn-i Osman 2095 46 Kocabeyoğlu Halil bin Mustafa 740 47 Hacı Mazlum oğlu Halil 1150 48 Dideban oğlu Mustafa 2975 49 Dorukoğlu İbrahim ibn-i Ali 1180 50 Kürtoğlu Abdullah ibn-i Mustafa 990 51 Bozokoğlu Mehmed ibn-i İbrahim 470 52 Aksakaloğlu İbrahim ibn-i Süleyman 680 53 Abdullah dedeoğlu Mehmed ibn-i Abdullah 1925 54 Karsavacıoğlu Salih ibn-i Mehmed 880 55 Abdulkerim oğulları Ahmed ve Mehmed 1980 56 Berberoğlu Memiş ibn-i Mehmed 2760 57 Topaloğlu Ahmed ibn-i Halil 1655 58 Hamdioğlu Hasan 2055 59 Kocaoğlu Ali 3020 60 Çakıroğlu Hüseyin 2650 61 Kara Mehmed ibn-i Ali 1960 62 Kaycı Ahmed Beşe oğlu Süleyman 2400 63 Gökgözoğlu Hamza ibn-i Halil 615 64 Dervişoğlu Ali 850 64 mükerrer Dervişoğlu Mustafa 520 65 Molla Haliloğlu Ömer ibn-i Mustafa 2030 66 Danacıoğlu Hüseyin 1285 67 Durmuşoğlu Halil 2350 68 Ak Ali oğlu Mustafa 3025 69 Bozokoğlu Ali 650 70 Bölükoğlu Ebubekir ve kardeşi Mustafa ve diğer kardeşi İsmail 2980 71 Ak Mehmed oğlu Kara Ahmed 640 72 Berber Süleyman oğlu Ali 1395 73 Şibali karyeli İbrahim ibn-i Arif 650 74 Tunuslu oğlu Ahmed ibn-i Mustafa 1360 75 Kethudaoğlu Süleyman 2895 76 Kurt Musa oğlu Hüseyin 1070 77 Kara Mustafa bin Osman / Bursa’da Çukur Mahalle’de sakin yok 78 Berber Ahmed ibn-i Mustafa 320 79 Kavcıoğlu Ali 620 79 mükerrer Kavcıoğlu Hüseyin 410 80 Sarıoğlu Seyyid Mehmed ibn-i Ali 620 81 Kellecioğlu Emin 320 82 Nebioğlu Yusuf 80 NUMARASIZ HANELER Kel Hasan zevcesi İhsan Hatun yok Tahtacıoğlu zevcesi Fatma Hatun yok Çakıroğlu zevcesi Aişe Hatun yok

Defterin sonunda imam, muhtar-ı evvel muhtar-ı saniye ait mühürler vardır.

1927 Bursa Salnamesi’nde 371 kadın ve 311 erkekten oluşan toplam 682 nüfus, 113 hane ile İnegöl’ün kalabalık köylerinden biridir. Hicri 1325 (1907) Salnamesinde 114 hanesi vardır. Nüfus bilgileri bu salnamede verilmemiştir.

Coğrafya

Bursa iline 59 km, İnegöl ilçesine 14 km uzaklıktadır.

Nüfus

Yıllara göre mahalle nüfus verileri
2007
2000 1107
1997 1079

Altyapı bilgileri

Mahallede ilköğretim okulu vardır. Mahallenin hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. Ptt şubesi ve ptt acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi vardır. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır. Köyümüzde internet cafe vardır:

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.