Küçük Çavuş Ahmed Paşa

Küçük Çavuş Ahmed Paşa, Osmanlı devlet adamı.

Yeniçeri ağası iken Şubat 1648'de vezirlikle Anadolu Beylerbeyi oldu. Aynı sene Ağustos ayında Haydaroğlu tarafından öldürüldü.[1]

Kaynakça

  1. Uzunçarşılı, İsmail H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 162
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/25/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.