Köroğlu Dağları

Köroğlu Dağları, Türkiye'nin Batı Karadeniz Bölgesi'nin iç kısmında yer alan sıradağlardır.

Köroğlu Dağları'ndan görünüm, Nisan 2015

İç Anadolu bölgesini Karadeniz Bölgesine bağlar. Doğuda Osmancık dolaylarında Kızılırmak dirseğinden, batıda Bilecik dolaylarında Sakarya vadisine kadar uzanır.

Kuzeyindeki Bolu-Ilgaz Dağlarından Devrez ve Ulusu-Gerede Çayı yatakları ile ayrılır. Güney sınırını ise Sakarya Nehri, Kirmir Çayı ve Kızılırmak tayin eder.

Dağların doğu batı istikametinde uzunluğu yaklaşık 400 km civarındadır. En yüksek noktası Aladağ kütlesi üzerindeki Köroğlu Tepesi'dir (2.400 m).[1]

Diğer yüksek noktalar: Özbek Dağı (2313 m), Yıldırım Dağı (2034 m),(öbek tepesi-2013m) Işık Dağı (1998 m) ve Semen Dağı'dır (1882 m).

Köroğlu Dağları, çok sık çam ve gürgen ağaçları ile kaplıdır. Bölgede yaşayan halkın büyük bir kesimi geçimini orman ürünlerinden sağlar.

Köroğlu Dağları bölgesinin genel iklimi, Karadeniz iklimi diye adlandırdığımız yaz ve kış bol yağış alan iklimdir. Ancak bölgenin güney kesimlerinin iklimi kara iklimine daha yakın olduğu gibi bitki örtüsü bakımından da diğer bölgelerine nazaran fakirdir.

Çankırı, Kastamonu, Ankara, Zonguldak demiryolları ve Ankara, İstanbul, Beypazarı, Geyve karayolları bu dağların arasındaki geçitlerden geçer.[2]

Kaynakça

  1. "Köroğlu dağları". Büyük Larousse. 14. Milliyet Gazetesi Yayınları. s. 7062.
  2. Rehber Ansiklopedisi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.