Köprücük kemiği

Köprücük kemiği (Latince clavicula), insan anatomisindeki sternum ile kürek kemiği arasında köprü görevi gören yetişkin bir insanda ortalama 15 cm boyundaki bir uzun kemiktir. Anatomik pozisyondayken yatay olarak bulunan tek uzun kemiktir.

Kemik: Köprücük kemiği
Önden köprücük kemiği
Arkadan köprücük kemiği
Türkçe Köprücük kemiği
Latince Clavicula
Gray's subject #49 200

Etimoloji

İsmi Roma dönemindeki kapı anahtarlarına olan benzerliğinden koyulmuştur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.