Kök basıncı

Kök basıncı, bir bitkinin kök sistemi hücrelerinde meydana gelen ozmotik basınç sonucunda köklerinin büyümesine yol açan değişim farkına verilen isimdir. Kök emici tüylerindeki su derişimi toprakta bulunan su derişiminden daha azdır. Bu durumda derişim farkından doğan ozmotik basınca kök basıncı denir.

Bir pamuk bitkisinin birincil ve ikincil kökleri.

Kök basıncı toprakta bulunan su ve minerallerin kök emici tüyleri sayesinde bitkiye geçer topraktan alınan su ve mineraller ksileme geçer. Kök basıncı ksilemin su almasını sağlayan faktörlerden birisidir. Havanın neme doygun olduğu,terlemenin az olduğu zamanlarda kök basıncı etkisiyle köklerden giren suyun fazlası yapraklardaki hidadotlardan dışarı atılır.Bu durumu damlama denir. Nemli iklimlerde görülür.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.