Köşenokta

Geometride köşenokta veya verteks, iki geometrik cismin kesişim noktasında bulunan özel bir noktadır. Bir içbükey çokgenin köşenokta sayısı (V) şu formülle hesaplanır:

Burada E ayrıt sayısını, F ise yüz sayısını belirtmektedir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.