Köşe Kapmaca

Köşe Kapmaca, koşma ve yer kapma esasına dayanan, dikkat ve çabuk hareket etmeye yönelik çocuk oyunudur.

Genellikle açık havada ve köşe sayılabilecek yerlerin bol olduğu alanlarda oynanır. Yeterince köşe yoksa, ağaçlar ya da herhangi bir çıkıntılı, yüksek yer köşe kabul edilir ya da yere tebeşirle aynı sayıda daire çizilir.

Ebe seçildikten sonra oyuncuların her biri bir köşeyi kapar. Ebe orta yerde durur. Oyun, karşılıklı ya da birbirine yakın olan köşelerdeki oyuncuların yerlerini ebenin kapmasına olanak vermemeye çalışarak değiştirmesiyle başlar. Bu iş ebenin arkasını döndüğü ya da başka oyuncularla ilgilendiği bir anda yapılır. Eğerki ebe daha dikkatli ve çevik davranıp herhangi bir köşeyi öbürlerinden önce kaparsa, bu kez o köşenin sahibi olan oyuncu ebe olur.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.