Jeomembran

Bir jeomembran, insan yapımı proje, yapı ya da sistemde akışkan (ya da gaz) geçişlerini kontrol etmek amacıyla herhangi bir Jeoloji Mühendisliği bağlantılı malzeme ile birlikte kullanılabilen, çok düşük geçirimliliğe sahip sentetik membran ya da bariyerdir. Jeomembranlar, oldukça ince ve sürekli polimer katmanlardan yapılmakla birlikte, jeotekstilin asfalt, elastomer ya da polimer spreylerle bir araya getirilmesiyle de oluşturulabilir. En yaygın kullanılanları, sürekli polimer katmanlardan oluşturulan türleridir.

Üretim

Jeomembran üretimi, polimer reçinenin de yer aldığı ham madde üretimiyle başlayarak, antioksidan, dolgu malzemesi, yağlayıcılar gibi çeşitli katkıların eklenmesi ile gerçekleştirilir. Bu ham maddeler daha sonra farklı kalınlık ve genişlikte katmanlara ayrılırlar.

Özellikleri

Fiziksel özellikleri

-Jeomembranların temel fiziksel özellikleri üretimde aşağıdakilerle belirtilir:

  • Kalınlık (Düz levha, dokul, pürüz yüksekliği) 
  • Yoğunluk
  • Erime akış indeksi
  • (Ağırlık) Birim alan başına kütle
  • (Su ve solvent) buharı iletimi.

Mekanik özellikleri

Polimerik levha malzemelerin dayanımını belirlemek için geliştirilen pek çok mekanik test vardır. Bunların pek çoğu, jeomembranları değerlendirmede de kullanılmaktadır. Hem kalite kontrol hem de tasarımı temsil eden gösterge ve performans testleri bunlara örnektir.

Notlar

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.