Jeolojik zaman cetveli

Jeolojik zaman cetveli (veya ölçeği), jeolog, paleontolog ve diğer yer bilimciler tarafından Dünya gezegeninin tarihi boyunca meydana gelen olaylar arasındaki ilişkiyi ve zamanlamayı tanımlamak için kullanılan ve stratigrafiyi zaman ile ilişkilendiren bir kronolojik ölçüm sistemidir.

Jeolojik zaman süreçlerinin temsil edildiği bu tablonun terminolojisi, tarih ve standart renk kodları Uluslararası Stratigrafi Komisyonu (en:International Commission on Stratigraphy) tarafından belirlenmiştir.

Terminoloji

d  g
Jeokronoloji ve stratigrafi birimleri[1]
Kronostratigrafide kayaç segmentleri (strata) Jeokronolojide zaman Jeokronolojik birimler
hakkında notlar
Eonotem
Eon
0,5 milyar yıldan fazla (4 tane)
Eratem
Era (Zaman)
Yüzlerce milyon yıldan fazla (10 tane)
Sistem
Periyod (Devir)
Onlarca veya ~yüz milyon yıl (22 tane)
Seri
Epok (Devre)
Onlarca milyon yıl (34 tane)
Kat
Çağ
milyonlarca yıl (99 tane)
Askat
Asçağ
çağın altbölümü, ICS zaman cetvelinde kullanılmaz

Tanımlanan en geniş zaman birimi olan supereon, eonlardan meydana gelir. Eonlar, periyot, epok ve çağlara doğru bölünerek ayrılan eralardan oluşur. Eonotem, eratem, sistem, seri ve kat kavramları, yerküre tarihinde bu jeolojik zaman devirlerine uyumlu olan kayaç tabakalarını işaret etmek için kullanılır.

Uluslararası resmi renkleriyle jeolojik devirler
Devir Zaman Dönem Bölüm
Fanerozoik Devir

(545 myö - günümüz)

Senozoik

(65,5 myö - günümüz)

Kuvaterner

(1,81 myö - günümüz)

Holosen (0,01 myö - günümüz)
Pleistosen (1,81 myö - 0,01 myö)
Neojen

(23,8 myö - 1,81)

Pliyosen (5,32 myö - 1,81 myö)
Miyosen (23,8 myö - 5,32 myö)
Paleojen

(65,5 myö - 23,8)

Oligosen (33,7 myö - 23,8 myö)
Eosen (55,0 myö - 33,7 myö)
Paleosen (65,5 myö - 55,0 myö)
Mezozoik

(251,1 myö - 65,5 myö)

Kretase (142 myö - 65,5 myö)
Jura (205,1 myö - 142 myö)
Trias (251,1 myö - 205,1 myö)
Paleozoik

(545 myö - 251,1 myö)

Permiyen (292 myö - 251,1 myö)
Karbonifer (354 myö - 292 myö)
Devoniyen (417 myö - 354 myö)
Silüryen (440 myö - 417 myö)
Ordovisyen (495 myö - 440 myö)
Kambriyen (541 myö - 495 myö)
Kambriyen Öncesi (4000 myö - 541 myö) Proterozoik Devir

(2500 myö - 541 myö)

Arkeyan Devir (4000 myö - 2500 myö)
Hadean Devir (4550 myö - 4000 myö)
myö = milyon yıl önce

Kaynakça

  1. Cohen, K.M.; Finney, S.; Gibbard, P.L. (2013), International Chronostratigraphic Chart (PDF), Uluslararası Stratigrafi Komisyonu Bilinmeyen parametre |author-separator= görmezden gelindi (yardım).

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.