Java ME

Java ME veya J2ME (Java Micro Edition) çeşitli cihazlar için tanımlanmış bir grup belirtim ve teknolojidir. J2ME belli sınıflardaki cihazlar için bir grup yapılandırma ve profillere bölünmüştür. Şu anda çoğu telefon bu platformu desteklemektedir. Şu anda belli güncellemeleri çıkan bu platformun, telefonlarda güncellemesini yapabilmeniz için, işletim sisteminin desteklemesi gerekmektedir (örnek: Symbian).

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.