Jargon

Jargon, belirli bir meslek ya da topluluğu paylaşan, aynı ilgi alanları ve aynı geçmişe sahip kişilerin ortak dil kullanımı.[1][2] Bazı sözlüklerin verdiği tanımlar ise jargon sözcüğüne aşağılayıcı bir anlam yükler: "anlaşılması güç, bozuk dil" ve "argo" gibi.

Genel olarak bu terim belli bir yaş grubu, meslek, hobi veya ilgi alanı ya da amacı paylaşarak bir araya gelmiş kişilerin kullandığı dile karşılık gelir.[3] Gençlik dili, hekimlerin mesleki konuşmaları veya Vikipedi yazarlarının yazışmaları birer jargon örneği olarak gösterilebilir. Her bir dil kapsamında çok sayıda farklı jargon bulunmaktadır.[2]

Bir jargonu oluşturan sözcükler o gruba ait olmayan bir kişi için anlaşılmaz gelebilir veya yaygın sözcükler olmalarına rağmen tamamen farklı bir anlamda da kullanılabilir.[3] Bu bağlamda jargon kullanımı, iletişim açısından kimi zaman bir engel yaratmaktadır.

İşlevleri

Jargon, temel olarak aşağıdaki kavramlar odağında gelişmektedir:[4]

Kaynakça

  1. "Jargon" Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim tarihi: 9 Mart 2020.
  2. Crystal, David (2019). Dilin Kısa Tarihi. Göbekçin, Tufan tarafından çevrildi (2. bas.). İstanbul: Alfa. ISBN 978-605-171-717-3.
  3. Tanrıvere, Utku (2019). "Jargon and Zeitgeist". Nihat Ülner vd. (Ed.). Zeitgeist. Berlin: Peter Lang. ss. 109-114. doi:10.3726/b16610. ISBN 978-3-631-80793-4.
  4. Allan, Keith; Burridge, Kate (2006). Forbidden Words: Taboo and the Censoring of Language. New York: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-81960-2.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.