Japonya'daki Tatar ve Başkurt toplulukları

Japonya'da Tokyo Camii

Japonya'daki Tatar ve Başkurt toplulukları, Rusya'da Ekim Devrimi ile Çarlık yıkılıp, sosyalist-komünist düzen kurulunca, Orta asya'da yaşayan çok sayıda Türkler değişik ülkelere kaçtılar.

Bu kaçanlardan bir kısım Kazan Tatarları ve Başkurtlar 1919 yılında Mançurya üzerinden (1200 aileden oluşan bir grup) Japonya'ya geçti ve Tokyo (özellikle Yoyogi civarı) ve Kobe başta olmak üzere birkaç büyük şehire yerleşti.

Kurban Gali-Ayaz İshaki güç mücadelesi

Tatarlar ve Başkurtların Japonya'da ilk işleri, belli bir bölgede toplanıp okul ve mescit açmak olmuş. Burada çocuklarına dinlerinin yanı sıra kültürlerini, dillerini, örf ve adetlerini de öğretmişlerdir.

Türkiye'ye göç

Japonya'da yaşayan Tatarlar ve Başkurtlar, 1930'lı yıllarda Ayaz İshaki gibilerin teşvikinden sonra yaşadıkları ülke yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlığına geçmeyi tercih ettiler. Yaptıkları müracaat her ne kadar İsmet İnönü zamanında kabul görse de İkinci Dünya Savaşı çıkınca resmi işlem bir süre ertelendi.

Japonya'daki Tatarlar'ın vatandaşlık istekleri resmi olarak ancak 1953 yılında tamamlanarak İstanbul Eyüp ilçesi Nüfus İdaresine kayıtlandılar. Bir süre sonrada Tokyo Büyük Elçiliğinden nüfus cüzdanlarını ve pasaportlarını aldılar.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.