Japonya'da siyaset

Japonya'da siyaset, çok partili iki meclisli temsilî demokrasiye sahip anayasal monarşi çerçevesinde yürütülmektedir. İmparator sembolik olarak devletin başıdır ve Başbakan ise yürütme erki olan hükûmetin ve Bakanlar Kurulu'nun başıdır.

Şu madde dizisinin bir parçasıdır:
Japonya
devlet yapısı

Yasama organı, Temsilciler Meclisi ile Danışmanlar Meclisi'nden oluşan Ulusal Diet'tir. Yargı ise Yüksek Mahkeme'ye ve alt mahkemelere aittir ve egemenlik anayasal olarak Japon halkına tahsis edilmiştir. Japonya, Kara Avrupası hukuk düzenine sahip bir anayasal monarşidir.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.