Japonya'da İslam

Japonya'da İslam, Japonya'nın İslamiyet'le ilgilenmesi 19. yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır. Kur'an'ın Avrupa dillerinden Japonca'ya tercümesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 20. yüzyılın 2. yarısında ise kur'an Arapça orijinalinden Japonca'ya tercüme edildi. 1980'ler ve 1990'larda ise İki önemli hadis kitabı Japonca'ya çevrildi.[1]


Ülkelere göre İslam

g • t • d

Japonya'da islamiyet'in asıl gelişmesi II. Abdülhamid döneminde Osmanlı Japon ilişkilerinin kurulması ve Ertuğrul Fırkateyninin Japonya'ya gönderilmesi ile başladı.[2] Japonyadaki ilk Müslüman cemaat Rusya'dan kaçan Türklerin mülteci olarak Japonya'ya yerleşmesi ile oluştu. Bu gelişmeden sonra Japonlardan da İslamı kabul edenler oldu. Kobe Camii Japonya'da ilk inşa edilen cami oldu. Abdürreşid İbrahim'in ailesi ile birlikte Japonya'ya yerleşmesi, Japonya'da İslamiyet'in yayılmasında etkili oldu. Abdürreşid İbrahim hem Tokyo Camii'in inşası için büyük çaba sarf etti hem de 1941'de ölümüne kadar bu caminin imamlığını yaptı. Günümüzde birkaç bini Müslüman Japon olmak üzere Japonya'da 30.000'den fazla Müslüman yaşamaktadır.

Camiler

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.