Jamestown Katliamı

Jamestown Katliamı. 1622 yılında kızılderililerin yerleşik kolonistlere karşı yaptığı katliam.

Theodore de Bry tarafından çizilmiş "Jamestown Katliamı" tasviri

1607 yılında Jamestown'a yerleşen İngiliz kolonistler, başlangıçta kızılderililerle dostane ilişkiler sürdürüyorlardı. İngilizlerin Powhatan olarak bildiği Reis Wahunsonacock öldükten sonra yerine geçen Opechoncanough aynı politikayı sürdürmedi. İlişkileri ilk başta bozmadıysa da el altından asker topluyordu.

22 Mart 1622'de kolonistlere karşı ani bir saldırı düzenlediler ve kadın, erkek çocuk ayrımı yapmaksızın 350'den fazla insanı öldürdüler. Bunun üzerine Powhatan Savaşı başladı.

Notlar ve referanslar

    • Steve Rajtar, Indian War Sites, McFarland and Company, Inc., 1999.

    Konuyla ilgili yayınlar

    • David A. Price, Love and Hate in Jamestown: John Smith, Pocahontas, and the Start of A New Nation, Alfred A. Knopf, 2003, chapter 14
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.