James Prescott Joule

James Prescott Joule (d. 24 Aralık 1818, Manchester – ö. 11 Ekim 1889). İngiliz fizikçi.

James Prescott Joule
Joule'un ısı cihazı (1845).
Joule'un, ısının mekanik eşdeğerini ölçmek için geliştirdiği cihazın şematik resmi.

Isının mekanik iş ile olan ilişkisini keşfetti. Bu keşif, enerjinin korunumu teorisine ve oradan da termodinamiğin birinci kanunu'nun eldesini sağladı. SI sistemindeki iş birimi joule, onun adına ithafen verilmiştir. Lord Kelvin ile mutlak sıcaklık skalasını geliştirmiştir. Bir direnç üzerinden geçen elektrik akımının ısı yaydığını bulmuştur (Joule yasası).

Isının mekanik eşdeğeri

Matematiksel formül:
Q = c Δt m = 4.18 F Δx = 4.18 W
Q = Isı (cal)
c = özısı (cal/g derece santigrad)
Δt = sıcaklık değişimi (derece santigrad)
m = kütle (g)
F = iş yapan korunumlu kuvvet (Newton)
Δx = yer değiştirme (metre)
W = fiziksel iş (joule)

Joule, yaptığı deneyler sonucunda, ısının mekanik eşdeğeri olarak; bir pound suyun sıcaklığını bir derece Fahrenheit arttırmak için 838 ft·lbf luk bir iş gerektiğini bulmuştur.[1] Joule, bu sonuçları 1843'te düzenlenen "British Association for the Advancement of Science" toplantısında açıkladı fakat beklediği ilgiyi göremedi.


Kaynakça

  1. Joule'un birimi 5.3803×10-3 J/kalori'ye karşı gelir. Joule'un tahmini değeri 4.51 J/cal idi, ki bu da 20. yüzyılın başlarında kabul edilen 4.1860 J/cal değerine yakındır (M.W. Zemansky (1968) Heat and Thermodynamics, 5. basım, s. 86)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.