Irak Türkmen Cephesi

Irak Türkmen Cephesi ya da kısaca ITC, Irak Milli Türkmen Partisi, Türkmeneli Partisi, Türkmen Bağımsızlar Hareketi, Türkmen Kardeşlik Ocağı, Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği gibi oluşumların tek çatı altında birleşerek oluşturdukları Türkmen cephesi kurulmuştur. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi'dir.

Irak Türkmen Cephesi
Arapça: الجبهة التركمانية العراقية
Kısaltma ITC
Genel başkan Erşat Salihi
Genel sekreter Ali Sadık Mehdi
Kurucu Turhan Ketene
Slogan(ları) Cephe'de birleş!
Kuruluş tarihi 24 Nisan 1994
İdeoloji Bölgeselcilik
Türk milliyetçiliği
Resmî renkleri Mavi
Irak Temsilciler Konseyi
3 / 325
İnternet sitesi

4-7 Ekim 1997'de Erbil'de yapılan Birinci Türkmen Kurultayı'nda kurulmuş amaçları bildiride aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

  • Irak'ın toprak bütünlüğü içerisinde Türkmenlerin ve diğer milletlerin meşru haklarına kavuşması;
  • Irak'ta demokratik, insan hak ve özgürlüklerine saygılı çoğulcu parlamenter bir sistemin kurulması;
  • Irak'ta yaşayan tüm etnik, mezhebi ve dini azınlıklar arasında eşitliğin sağlanması;
  • Siyasi ve idari yapının eşit haklar ilkesi esaslarına göre düzenlenmesidir.

2005 Irak seçimlerinde, ülke genelinde 0.7% oy almıştır. 2009 seçimlerinde, Selahaddin ilinde 28 sandalyeden ikisini almıştır. 2010 seçimlerinde Irakta Kerkük'te 3 milletvekili, Musul'da 3 milletvekili çıkarmışlardır. Diğer seçilen Türkmen milletvekilleriyle bu sayı 10 civarındadır.

2010 Irak genel seçimlerinde tüm Türkmen partileri yaklaşık 300 bin civarında oy almışlardır.

Irak Türkmenlerinin tamamını temsil eden, herhangi bir mezhebi ya da bölgesel ayrım gözetmeyen tek ve merkezi siyasi örgütüdür.

Dış bağlantılar

Resmi Sitesi

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.