Irak-ı Acem

Irak-ı Acem, Acem Irakı anlamına gelir. Günümüzde İran sınırları içerisinde kalır. Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptığı Irakeyn Seferi sırasında Irak-ı Arab'la birlikte alınmıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.