Irak'ta konuşulan diller

Irak'ta, en yaygın dil Arapçadır. Arapça ve Kürtçe, ülkenin tamamında resmî dildir. Süryanice ve Türkçe ise bazı bölgelerde resmî dil statüsündedir. Ülkedeki azınlıklar tarafından, Ermenice, Farsça ve Şabaki gibi diller de kullanılmaktadır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.