Ignoramus et ignorabimus

Latince "bilmiyoruz ve bilemeyeceğiz" anlamına gelen cümledir. İlk olarak 1872 yılında, deneysel fizyolojinin kurucularından Emil du Bois-Reymond adlı Alman bilim insanı tarafından, kötümser bir yaklaşımla, insanın bilim karşısındaki sınırlı yeteneğinin anlatılması için kullanılmıştır.

Emil du Bois-Reymond: ignoramus et ignorabimus. ("bilmiyoruz ve bilemeyeceğiz")

8 Eylül 1930 tarihinde matematikçi David Hilbert tarafından, "Bileceğiz ve bilmeliyiz!" denerek, verdiği fikre karşı durulabilmesi için yaklaşık 60 yılın geçmesi gerekmiştir. Hilbert gerek kendi alanında, gerekse diğer alanlarda bilimin insanın karşı konulamaz azmi karşısında dize getirilebileceği yargısını desteklemek için bu cümleyi kendisine slogan olarak seçmiştir.

Ancak 1931 yılında Kurt Gödel tarafından, "Sonlu sayıda kompleks olmayan aksiyomların yardımı ile, aritmetik gibi, Hilbert'in belirttiği hedefe ulaşmasının imkânsızlığını" göstermiştir.

David Hilbert tarafından: Wir müssen wissen — wir werden wissen! ("Bilmeliyiz bileceğiz!")
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.