I Lombardi alla prima crociata

I Lombardi lla prima crociata

Lombardlar'in ülkelerinden ayrılmaları
Özgün ismi: I Lombardi
Özgün dili: İtalyanca
Müzik: Giuseppe Verdi
Libretto: Temistocle Solera
Galası: 11 Şubat 1843
İlk gösterim yeri: Teatro alla Scala, Milano
Oyuncular: * Arvino, Lord Folco'nun oğlu, tenör
  • Pagano/Münzevi keşiş, Lord Folco'nun oğlu, bas
  • Viclinda, wife of Arvino'nun karisı soprano
  • Giselda, Arvino'nun kızı, soprano
  • Oronte, Antakya Emiri'nin oğlu tenor
  • Yağı-Sayan/Acciano, Antakya Emiri
G. Verdi'nin "I Lombardi" operasının libretto 1843 metnini baskısının kapağı

I Lombardi alla Prima Crociata (Lombardlar Birinci Haçlı Seferinde), Giuseppe Verdi'nin ilk gösterimi 11 Şubat 1843 tarihinde Milano Teatro alla Scala'da yapılan dört perdelik opera çalışmasıdır. Tommaso Grossi'nin epik şiirinden esinlenerek yaratılan bu çalışmanın İtalyanca librettosunu Temistocle Solera yazmıştır.

Roller

1843 prömiyer temsilinde Pagano rolunu alan "Prosper Dérivis"
1843 prömiyer temsilinde Oronte rolunu alan "Carlo Guasco"
1843 prömiyer temsilinde Giselda rolunu alan "Erminia Frezzolini"
Rol Ses tipi Prömiyer, 11 Şubat 1843
(Orkestra şefi:Eugenio Cavallini] )
Arvino, Lord Folco'nun oğlu tenör Giovanni Severi
Pagano/Münzevi keşiş, Lord Folco'nun oğlu bas Prosper Dérivis
Viclinda, Arvino'nun karisı soprano Teresa Ruggeri
Giselda, Arvino'nun kızı soprano Erminia Frezzolini
Oronte, Antakya Emiri'nin oğlu tenor Carlo Guasco
Yağı-Sayan/Acciano, Antakya Emiri tenor

Konu özeti [1]

Mekan: Milano, Antakya ve civarı, Kudüs
Zaman: 1096 - 1097

I. Perde

Sahne I.1: Milano'da Sant'Amriglio Kilisesi dışında bir meydan

Daha önce Viclinda ile kimin evleneceği üzerinde büyük anlaşmazlığa düşen ve birbirleriyle kavga etmis olan Lord Falco'nun iki oğlu, Pagano ve Arvino,q birbiriyle barışmışlardır. Daha önce kardeşini öldürmekle tehdit etmiş olan Pagano gönderilmiş olduğu sürgünden geri dönmüştür. Bu iyi gelişmeyi kutlamak için bir kalabalık Sant'Amriglio Kilisesi önünde toplanmıştır. Şimdi Arvino'nun karısı olan Viclinda ve kızları olan Giselda iki kardeşin tekrar birbirleriyle uzlaşıp barışmalarına şahit olmak için şahsen orada bulunmaktadırlar. Kudüs'u ve Kutsal Ülkeleri Hristiyanlık adına fethetmek için bir Haçlı Seferi yapılacağı ilan edilmştir. Bu sefere katılan Lombardlar birliğine Arvino'nun komuta etmesine karar verilmiştir. Pagano hala kızgınlığının geçmemiş olduğunu Arvino'nun genç hizmetlisi Pirro'ya ifade etmektedir. Pagano hala Viclinda'nın kendi karısı olmasını istemektedir ve bunu sağlamak için Pirro yardımı ile onu kaçırmaya kararlıdır. (Arya:Sciagurata! hai tu creduto (Zavallı kadın! Seni hemen unutacağımı mı sandın). Arka planda rahibeler bir şarkı söylemekte iken Pirro şehrin eşkiya takımını toplayıp Viclında'nın kaçırılmasının nasıl yapılacağını planmaya başlar.

Sahne I.2: Folco Sarayı

Viclinda ve Giselda Pagano'nun fikrini değiştirip barışçıl kisveye bürünmesine gayet şüphe ile bakmaktadirlar. Arvino onlardan geceyi Arvino'nun dairesinde geçirmeye kararlı olan babası Lord Folco'ya gözkulak olup bakmalarını ister. Pirro, Pagano ve etraflarina topladıklari şehrin eşkiya takımı saraya bir saldırı düzenlerler. Pagano kılıcını çeker ve Arvino'nun dairesine girer. Buradan kana bulanmış kılıcı ile tekrar dışarı çıkar ve Viclında'yı da zorla yanında dışarı çıkarır. Birden Arvino ortaya çıkar. Pagano o zaman anlar ki karanlık dairede öldürdüğü kişi, kardeşi değil babasıdır ve bundan büyük bir şoka uğrar. (Arya: Horror| (Korkunç!) Etrafta toplanan kalabalık Pagano'nun öldürülmesini isterler. Fakat Giselda bu kadar kan dökmenin yeterinden çok olduğunu, daha fazla kan dökülmemesinin kayıplarinı geri getirmeyeceğini iddia eder. Böylece Pagano yeniden sürgüne gönderilir.

II. Perde

Sahne II.1: Antakya'da Yağı-Sayan sarayında

Yağı-Sayan (operada adı Acatino) ve Antakya etrafında bulunan arazilerde yaşayan emirlerle bir toplantı yaparak sağa sola hiç nedensiz saldıran Haçlılara karşı nasıl direnme yapabileceklerini görüşürler. Esir edilmiş olan Giselda Yağı-Sayan'ın haremine getirilmiştir ve harem içinde göz altında tutulmaktadır. Yağı-Sayan'nın en kıdemli karısı olan ve Hristiyanlıktan ayrılmadığını gizli tutan Sofia kendi oğlu olan Oronte ile birlikte hareme gelir. Oronte bir bakışta tutsak olan Giselda'ya aşık olmuştur. Oronte Giselda'ya olan aşkını anlatan şu aryayı söylemeye başlar: (Arya:"'La mia letizia infondere (Senin sevecen kalbine sana olan sevgimin bana verdigi memnuniyeti aksedirebilsem.") Örente bu şarkıyı söylemekte iken, Sofia oğlu Oronte'yi Hristiyanlığa dönüştürmek için Giselda'nın bir vasıta olabileceğini düşünmektedir. (Arya:Come poteva ün angelo (Gökler nasıl o kadar saf tertemiz yürekli bir melek yaratabildiler)

Sahne II.2: Antakya dışında bir mağarada

Bu mağarada yaşayan munzevi keşiş Haçlılar'ın gelmelerini beklemektedir. Mağaraya bir erkek gelir ve kendinin geçmişte yaptığı günahları çıkartması için kendine tanrı merameti sağlanması için kutsal bir kişi olarak gördüğü kesişten yardım istemektedir. Bu adam Pirro'dur. İtalya'dan kaçmış ve Antakya'ya gelip Yağı-Sayan'ın yakın danışmanı olmuştur. O sırada görevi Antakya duvar kapılarini kontrol etmektir. Munzevi keşiş Pirro'ya dinsel öğütler vererer onu yatıştırmaya çalışır. Bu arada eğer Hristiyanlığa hizmet etmek istemekteyse yapacağı en iyi ve kutsal işin Antakya şehri kapılarını şehre yaklaşmakta olan Hristiyan Haçlılara açmak olacağını ona öğütler. O ayrıldıktan sonra magaraya Arvino ve komutasındaki Haçlılar birliği de gelir. Keşiş Arvinodan kızı Giselda'nın Yağı-Sayan tarafindan esir eldilip Antakya kalesi içine götürülmüs olduğunu öğrenir. Keşiş Arvino'ya Antakya'nın mutlaka Hristiyanlae eline geçeceğini söyler.

Sahne II.3 : Yağı-Sayan'ın haremi

Harem mensupları Giselda'nın Orente'nin dikkatini kendine çekmekte başarısı ile ne kadar talihli bir kadın olduğu hakkında bir şarkı söylerler. Giselda bir arya söylerek dua etmektedir.(Arya:madre, dal cielo / "O annem gökten benim ağlayıp dövünmemi duy.") Dışarıdan duyulan bağırtılardan Haçlılarin Antakya kalesine girip şehri istila etmeye başladıkları haberi her tarafa yayılmaktadır. Sofia hareme girerek hem Yağı-Sayan hem de Oronte'nin öldürüldüğü bildirir. Haçlılardan olan Giselda'nin babası olan Arvino ve keşiş hareme girerler. Sofia Giselda 'ya Arvino'nun hem kocasıni hem de oğlunu katleden kişi olduğunu açıklar. Giselda buna gayet üzülmüştür ve babasının iğrenç bir katil olduğunu anlayarak onun kendini kucaklama girişimine karşı durup ve bir katili kucaklayamayacağını açıkça gösterir. Giselda Haçlı seferinin bir Tanrı dileği olmadığını açıkça ifade eder. Babası kızının Tanrı aleyhtarı olduğunu düşünüp kılıcını çekip kızını öldürmekle tehdit eder. Fakat Sofia ve keşiş Arvino'yu bir evlat katili olmaktan önlerler. Arvino, kızının aklını kaybetmiş olduğunu iddia eder.

III. Perde

Sahne III.1 : Jehoshaphat Vadisi. Kudüs uzaktan görünmekte

Savaşçı Haçlı askerleri ve yanlarındaki alalade halktan Hristiyan hacı adayları Kudüs'ün ve Kutsal Ülke'nin güzelikleri hakinda bir şarkı söylerler. Giselda babasının çadırlı kampının etrafında gezinmeye çıkmıştır. Birden Orente karşısına çıkar. Arvino onu öldürmemiş sadece kılıcı ile yaralamıştır. Giselda ve Orente birlikte kaçmaya karar verirler. (İkili:Oh belle, a questa misera (O güzel kız; ne kadar perişansın.)

Sahne III.2: Arvino'nun çadırı

Arvino kızının kendi babasına ihanet ederek kaçmasına gayet kızgındır. Haçlı askerler çadıra gelerek Pagano'nun çadırlı ordugahta göründüğünü ona bildirler. Arvino, askerlerinin de hemfikirliği ile, onun yakalanmasını ve sonrada öldürülmesini istemektedir.

Sahne III.3 : Ürdün Nehiri yakınında bir mağara

Bir keman preludünden sonra sahneye Giselda ve Orente gelirler. Orente tekrar yaralanmıştır. Giselda Tanrı'nın kendilerine ne kadar bir kötü kader verdiğinden ağlayıp sızlamaktadir. Bu sırada keşiş ortaya çıkar. Giselda ve Orente'ye hitaplar onlara kaçmakla büyük bir günah işlediklerini ama bu büyük günahın eğer Orente vaftiz edilip Hristiyan olursa ortadan kalkacağını anlatır. Keşiş Oronte'yi vaftiz etme ayinine başlar. Ama Oronte bu sırada yaralarından ölür ve ölmekte iken Giselda'ya kendini cennette yeniden göreceğini vaad eder. Giselda büyük bir yasa kapılır.

IV. Perde

Giselda mağarada uykuya yatmıştır. Birden rüyasında Oronte'nin hayalini görür. Tanrının kendini affettiğini ve Hristiyan Haçlılarin da yakın bulunan Silom su kaynağından akan suyu içerlerse daha da güç kazanacaklarını ona bildirir. Gisela uyanır ve rüyasındn gördüğü hayalin ne kadar mucizeli olduğu hakkında bir şarkıya başlar. (Arya: Qual prodigio . . . Non fu sogno! (Bir mucize! ...Bir boş rüya değil).

Sahne IV.2: The Lombardlar çadırlı ordugahı

Haçlı şavasçılar ve Hristiyan hacı adayları çölde tanrının kendilerini yalnız bıraktığından ona serzenişlerde bulunmatadırlar. Birden Giselda sahneye girer ve onlara yakında bir mucizeli su kaynağı bulunduğunu rüyasında kendisine haber verildiğini açıklar. Tüm Haçlılar bundan gayet büyük moral kazanırlar. Arvino etrafındaki birlik mensuplarına artık Haçlıların Kudüs'u ele geçirmelerinden gayet emin olduğunu söyler.

Sahne IV.3: Arvino'nun çadırı

Birden keşiş Giselda ve Arvino tarafindan sahneye getirilir. Aldığı yaralardan ölmek üzeredir. Keşiş onlara kendisinin gerçekte Pagano olduğunu ifşa eder. Kardeşine ve yeğenine kendisinin bir baba katili olmaktan gayet tövbekar olduğunu bildirir ve onlardan kendini affetmelerini ister. Arvino kardeşini kucaklar ve iki kardeş uzakta Kudüs'e son olarak birlikte bakarlar. Bu sırada Pagano hayatına gözlerini kapatır. Haçlı Hristiyanlar Tanrının kendilerini muzaffer kılacağından artık emin oldukları hakkında şarkı söylerlerken perde kapanır.

Müziksel parçalar

I. Perde

II. Perde

III. Perde

IV. Perde

Seçilmiş ses ve video kayıtı [2]

Seçilmiş ses diskleri

Yayım yılı Kayıt tarihi ve yeri Roller
(Arvino, Pagano, Viclinda, Giselda, Oronte)
Orkestra şefi ,
Operaevi, orkestra ve koro
Marka
1951 RAI, Milano Aldo Bertocci,
Mario Petri,
Miriam Pirazzin,
Maria Vitale,
Gustavo Gallo
Manno Wolf-Ferrari,
RAI di Milano SEnfoni Orkestrasi ve Korosu
Audio CD: Warner Fonit
1969 Roma Umberto Grilli
Ruggero Raimondi
Anna di Stasio
Renata Scotto,
Luciano Pavarotti
Gianandrea Gavazzeni,
Rome Opera Orkestrasi
Audio CD: Opera D'oro
ASIN: B00000FBRS
Londra 1971 Jerome Lo Monaco
Ruggero Raimondi
Desdemona Malvisi
Cristina Deutekom,
Plácido Domingo
Lamberto Gardelli,
Royal Filarmonik Orkestrasi ve Ambrosian Sarkicilari
Audio CD: Philips
Cat: 000942602
1996 New York Richard Leech
Samuel Ramey
Patricia Racette]]
June Anderson,
Luciano Pavarotti
James Levine,
Metropolitan Opera Orkestrasi ve Korosu
Audio CD: Decca Cat: 455 287-2
2001 16,18 Kasım 2001
Teatro Ponchielli di Cremona'da canlı yayın
Francesco Piccoli,
Giorgio Surjan,
Graziella Merrino,
Dimitra Theodossiou,
Massimo Giordano
Tiziano Severini,
Orchestra I Pommeriggi Musicali di Milano ve Circuito Lirico Lombardo Korosu
Audio CD: Dynamic CDS 390/1-2

Seçilmiş video diskleri

Yayım yılı Kayıt tarihi ve yeri Roller
Arvino, Pagano, Viclinda, Giselda, Oronte)
Orkestra şefi
Operaevi, orkestra ve koro
Marka
1984 Nisan 1984
Teatro alla Scala
Carlo Bini,
Silvano Carroli,
Luisa Vannini,
Ghena Dimitrova,
José Carreras
Gianandrea Gavazzeni,
Teatro alla Scala Orkestra ve korosu, Milano
DVD: Warner Music Vision,
Cat: 0927 44927 1
Kultur,
Cat: D 2036
2009 Ocak 2009
Teatro Regio di Parma
Roberto di Biasio,
Michele Pertusi,
Christina Giannelli,
Dimitra Theodossiou,
Francesco Meli
Daniele Calligari,
Teatro Regio di Parma Orkestrasi ve Korosu
DVD ve Blu-ray: C-Major,
Cat: 721808

Kaynakça

  1. Kaynak: Budden, Julian (1984), The Operas of Verdi, Volume 1: From Oberto to Rigoletto. Londra: Cassell ISBN 0-304-31058-1 (İngilizce)
  2. Kaynak: "Operadis-opera-discography" websitesinde "recordings of I Lombardi by Giuseppe Verdi"

Dış Bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.