ISO 8601

ISO 8601, tarih ve saatle ilgili verilerin değişimini kapsayan ISO standardı.

1988'de Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından yayınlandı. Bu standardın amacı tarihlerin ve sayısalların temsilini yanlış yorumlamaktan kaçınmak için açık ve iyi tanımlanmış bir yöntem sağlamaktır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.