ISO 639

ISO 639, dil adlarının iki ya da üç harften oluşan kısaltmalarla gösterilebilmesi amacıyla ISO tarafından belirlenmiş uluslararası kod sistemi.

ISO 639 değişik bölümlerden oluşur. ISO 639-1 ve ISO 639-2 diye adlandırılan ilk iki bölüm ISO tarafından resmen kabul edilen standartlardandır. ISO 639-3 ise henüz hazırlık aşamasında bulunmasına rağmen Etnologue gibi bazı kuruluşlarca kullanılmaya başlanmıştır.

  • ISO 639-1: 2002 Dil Adlarını Gösteren Kısaltmalar—Bölüm 1: Alpha-2 kodu: ISO 639-1 Kod Listesi
  • ISO 639-2: 1998 Dil Adlarını Gösteren Kısaltmalar—Bölüm 2: Alpha-3 kodu: ISO 639-2 Kod Listesi
  • ISO/FDIS 639-3: 2006? Dil Adlarını Gösteren Kısaltmalar—Bölüm 3: Alpha-3 kodu: Genişletilmiş ISO 639-3 Kod Listesi
  • ISO/CD 639-4: 2007? Dil Adlarını Gösteren Kısaltmalar—Bölüm 4: Dil Adlarını Kodlama İlkeleri ve Uygulama Kılavuzu
  • ISO/DIS 639-5: 2007? Dil Adlarını Gösteren Kısaltmalar—Bölüm 5: Alpha-3 kodu: Dil Aileleri ve Grupları
  • ISO/CD 639-6: 2007? Dil Adlarını Gösteren Kısaltmalar—Bölüm 6: Alpha-4 kodu: Alt Diller
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.